WD279X

 

Nahoru

 

 

        Obsah této stránky:

bullet

Vlastnosti

bullet

Popis

bullet

Popis vyvodu

bullet

Aplikace

bullet

Organizace

bullet

Ppopis funkce

bullet

Popis prikazu

WESTERN DIGITAL


WD279X-02 Floppy disk řadič / formátovač

Místy volný překlad firemní dokumentace (c) SOKODI

 

Originál publikace WD279X.txt.

VLASTNOSTI

bullet

vestaveny separátor dat

bullet

vestavena logika překompenzace

bullet

jednoduché napájení 5V

bullet

přizpůsobení pro formáty jednoduché i dvojité hustoty IBM 3740 (FM), IBM 34 (MFM)

bullet

automatické ověření nastavení hlavy

bullet

vícesektorové čtení/zápis

bullet

TTL kompatibilita

bullet

programovatelné řízení akci výběru stopy s časováním přítahu hlavy

bullet

softwareová kompatibilita s radou FD179X

bullet

formátová kompatibilita

 

POPIS

WD279X je N-kanalove zarizeni MOS LSI s kremikovym hradlem ktere vykonava funkce radice/formatovace floppy disku na jednom cipu. WD279X, ktery muze byt povazovan za slouceni obvodu FD1771 a FD179X je kompatibilni s formatem IBM 3740 v rezimu jednoduche hustoty a s formatem IBM 34 v rezimu dvojite hustoty. WD279X ma vsechny vlastnosti sveho predchudce FD179X a navic obsahuje vysoce vykonny separator dat, obvody logiky prekompenzace zapisu. V rezimu dvojite hustoty je zapis prekompenzace automaticky nastaven na hodnotu urcenou vnejsim potenciometrem. Vzhledem k programove kompatibilite jsou FD1773, FD179X a WD279X navrzeny a vyrobeny tak ze rozhrani mikropocitace, instrukcni soubor a I/O registry jsou totozne.
 

Take rizeni pritahu hlavy je totozne. Pouze v prirazeni pinu je v nekolika pinech rozdil.
 

Rozhrani procesoru se sklada z 8-bitove obousmerne sbernice pro prenos dat, stavu a ridiciho slova. WD279X je postaven pro praci multiplexovane sbernice s dalsimi sbernicove orientovanymi zarizenimi.
 

WD279X je TTL kompatibilni na vsech vstupech i vystupech. Vystupy mohou byt zatizeny jednim vstupem TTL nebo tremi vstupy LS TTL. WD2793 je totozny s WD2791 s tou vyjimkou, ze vodice DAL jsou invertovany. WD2795/7 obsahuje vystup pro rizeni dvoustrannych disketovych jednotek (dale drivu).

 

     --------------------
ENP  -| 1     | |     40 |- HLT
WE\  -| 2      -      39 |- INTRQ
CS\  -| 3             38 |- DRQ
RE\  -| 4             37 |- DDEN\
A0   -| 5             36 |- WPRT\
A1   -| 6             35 |- IP\
DAL0 -| 7             34 |- TR00\
DAL1 -| 8             33 |- WPW
DAL2 -| 9             32 |- READY
DAL3 -| 10            31 |- WD
DAL4 -| 11            30 |- WG
DAL5 -| 12            29 |- TG43
DAL6 -| 13            28 |- HLD
DAL7 -| 14            27 |- RAWRD\
STEP -| 15            26 |- VCO
DIRC -| 16            25 |- SSO/ENMF\
5\/8 -| 17            24 |- CLK
RPW  -| 18            23 |- PUMP
MR\  -| 19            22 |- TEST\
GND  -| 20            21 |- Vcc
      --------------------
ROZMISTNENI VYVODU OBVODU WD279X
 

POPIS VYVODU

Pin - Signal - Oznaceni - Popis
 

1 ENABLE PRECOMP ENP '0' na tomto vstupu umozni zapis prekompenzace pro pouziti rezimu dvojite hustoty pri zapisu dat.
 

19 MASTER RESET\ MR\ '0' (T>50us) na tomto vstupu provede reset zarizeni a nastavi 03h do registru prikazu. Behem aktivniho MR\ je nulovan bit Not ready. Kdyz MR\ signal prejde do '1' a je proveden prikaz RESTORE nezavisle na stavu signalu Ready od drivu a do sektoru registru je nasta vena hodnota 1.
 

20 GROUND GND Zem napajeni.
 

21 POWER Vcc Kladny pol napajeni
 

Rozhrani pocitace:
 

2 WRITE ENABLE\ WE\ '0' na tomto vstupu oznamuje platna data na DAL vodicich pokud CS\='0'. 3 CHIP SELECT\ CS\ '0' na tomto vstupu zpusobi pripojeni obvodu a umozni komunikaci s procesorem .

 

4 READ ENABLE\ RE\ '0' na tomto vstupu ridi umisteni dat z vybraneho registru na vodice DAL pri CS\='0'.
 

5,6 REGISTR SELECT AL0,AL1 Vyber registru pro I/O.LINE A0 A1 RE\ WE\
0 0 Stav Prikaz
0 1 Stopa Stopa
1 0 Sektor Sektor
1 1 Data Data
 

7,14 DATA ACCES LINE DAL0-7 8-bitova obousmerna sbernice pro prenos dat, prikazu a stavu. Pro verze WD2791/5 je invertovana.
 

24 CLOCK CLK Tento vstup vyzaduje hodinovy signal pro vnitrni casovani (2MHz pro 8' a 1MHz pro 5.25'). Signal je obdelnikovy se stridou 1:1.
 

38 DATA REQUEST DRQ Tento vystup informuje ze v data registru jsou pripravena data (cteni) nebo ze data registr je volny (zapis). Signal je nulovan pokud procesor data prevezme nebo doda.
 

39 INTERUPT REQUEST INTRQ Tento vystup je nastaven pri dokonceni vykonu prikazu a je nulovan po precteni status registru nebo zapisem prikazu.
 

Rozhrani disku:
 

15 STEP STEP Vystup kroku. Vytvari puls pro kazdy krok mezi stopami.
 

16 DIRECTION DIRC Vystup smeru kroku. Pro krok ke kraji je '0'.
 

17 5.25' 8' SELECT 5\/8 Vstup pro vyber kmitoctu VCO pro pouziti 5.25' nebo 8' drivu .
 

18 READ PULSE WIDTH RPW Vstup pro vnejsi potenciometr pro nastaveni fazoveho komparatoru pro datovy separator.
 

22 TEST\ TEST\ '0' na tomto vstupu umoznuje nastaveni trimru VCO,RPW,WPW.
 

23 PUMP PUMP Vysoko impedancni vystupni signal pro regulaci kmitoctu VCO.

 

25 ENABLE MINIFLOPPY ENMF Timto vstupem je rizena vnitrni delicka hodinoveho kmitoctu podle pripojeneho drivu. Pro CLK=1MHz musi byt ENMF='1'.
 

27 RAW READ\ RAW READ\ Vstup signalu dat primo z drivu.
 

28 HEAD LOAD HLD Vystup ridici nastaveni hlavy k mediu pri R/W operacich.
 

29 TRACK GREATER TG43 Vystup informuje drive, ze THAN 43 hlava je umisena mezi stopou 44 a vnitrnimi stopami. Je nastaven pouze pri provadeni R/W operaci.
 

30 WRITE GATE WG Vystup oznamuje drivu ze data na WD jsou platna.

 

31 WRITE DATA WD Vystup dat do drivu.

 

32 READY READY Tento vstup indikuje pripravenost drivu. Pred provedenim operaci R/W musi byt '1', jinak nejsou operace provedeny a je generovano preruseni. Tento vstup je v invertovanem tvaru obsazen ve status registru.

 

33 WRITE PRECOMP WPW Vstup pro pripojeni potenciometru pro rizeni prekompenzace zapisu.
 

34 TRACK 00\ TR00\ Vstup kterym drive oznamuje ze hlava se nachazi nad stopou 0.
 

35 INDEX PULS\ IP\ Signal z diskety. Nulovy puls znamena indexovou diru.
 

36 WRITE PROTECT\ WP\ Vstup je vyhodnocovan pri operacich zapisu. Pokud je zde '0' operace nebude provedena a je nastaven write protect bit ve status registru.
 

37 DOUBLE DENSITY\ DDEN\ Timto vstupem se vybira dvojita '0' nebo jednoducha '0' hustota.
 

40 HEAD LOAD TIMING HLT Pokud je zde '1' povazuje radic hlavu za prilozenou.

 

APLIKACE

8', 5.25' FLOPPY RADIC JEDNODUCHE NEBO DVOJITE HUSTOTY
 

Obvody rady WD279X jsou MOS/LSI zarizeni ktera vykonavaji funkce FD radice/formatovace. Programove je kompatibilni s predchudcem FD179X, zarizeni take obsahuje vysoce vykonny datovy separator a obvody prekompenzace zapisu. Pri cinnosti v rezimu dvojite hustoty je umoznen zapis prekompenzace. Jeji hodnota je urcena vnejsim potenciometrem. VCO a fazovy komparator jsou nastavitelne podle 5.25' a 8' FD. WD279X je vyroben NMOS technologii a je dodavan jako 40-pin DIL IO nebo jako 44-pin quadpack IO.
 

  VLASTNOST     | 2791 | 2793 | 2795 | 2797
----------------|------|------|------|------
  SD            |  X   |  X   |  X   |  X
  DD            |  X   |  X   |  X   |  X
  TRUE BUS      |      |  X   |      |  X
  INVERT BUS    |  X   |      |  X   |
  SIDE SEL      |      |      |  X   |  X
  INT DIV CLK   |  X   |  X   |      |

 

ORGANIZACE

Posuvny registr dat - 8-bit registr je pouzit jako registr, behem R/W operaci prevadi data seriova na paralelni a naopak.

 

Registr dat - 8-bit registr spolupracujici s posuvnym registrem. Tento registr je naplnen z DAL pod rizenim procesoru.
 

Registr stopy - 8-bit registr obsahuje aktualni cislo stopy. To je zvysovano pokazde kdyz hlava je posunuta ke stredu diskety a snizovano kdyz hlava krokuje ke kraji. Obsah registru je porovnavan se zaznamenanym cislem stopy v ID poli behem R/W a verify operaci. Registr stopy muze byt naplnen z DAL Registr nemuze byt naplnen pokud zarizeni neni pripraveno.
 

Registr stopy - 8-bit registr obsahuje adresu pozice ve stope (cislo sektoru). Obsah registru je porovnavan se zaznamenanym cislem sektoru v ID poli behem R/W operaci. Registr sektoru nemuze byt naplnen pokud zarizeni neni pripraveno.
 

Registr prikazu - 8-bit registr obsahuje prikaz ktery ma byt zanedlouho proveden. Tento registr nelze nastavit pokud neni zarizeni pripraveno. Vyjimkou je prikaz nasilneho preruseni. Zapis je mozny pres DAL ale neni mozne prikaz cist.

 

Stavovy registr - 8-bit registr obsahuje informace o stavu zarizeni. Stav registru je funkci typu prikazu prave provedeneho. Registr se cte pomoci DAL ale nelze ho zapsat.

 

CRC logika - tato logika je pouzita pro zjisteni chyby a generovani 16-bit CRC pomoci polynomu x^16+x^12+x^5+1.

CRC zahrnuje vsechny informace pocinaje ID polem az do CRC znaku.

 

Aritmeticko logicka jednotka - je seriovy komparator, obvody zvyseni a snizeni o 1. Tyto obvody jsou pouzity pro zmeny registru a porovnavani se zaznamy z disku.
 

Casovani a rizeni - vsechna pocitacova a diskova rozhrani jsou rizena touto logikou. Vnitrni casovani je vytvareno z vnejsich hodin.
 

Datovy separator - vysoce ucinny datovy separator s VCO a fazovy komparator s nastavitelnym kmitoctovym rozsahem pro 5.25' a 8'.
 

ROZHRANI PROCESORU
 

Je zjednoduseno na 8-bitovou sbernici DAL a odpovidajicich ridicich signalu. DAL vodice jsou pouzity pro prenos dat, stavu a ridiciho slova mezi procesorem a radicem. DAL je tristavova sbernice ktera je vyhodnocena jako vystupni pri CS\='0' a RE\='0' a jako vstupni pri CS\='0' a WE\='0'. Pri prenaseni dat mezi CPU a radicem vybirame registry pomoci vodicu A0, A1 v kombinaci s RE\ a WE\.
 

   A0 A1 | cteni (RE\='0') | zapis (WE\='0')
---------|-----------------|-----------------
   0  0  | stav            | prikaz
   0  1  | stopa           | stopa
   1  0  | sektor          | sektor
   1  1  | data            | data

 

Behem DMA typu prenosu dat mezi datovym registrem a procesorem je DRQ vystup pouzit pro rizeni procesoru. Tento signal odpovida bitu 1 behem R/W operaci. Pri diskove operaci cteni je data request aktivovan ('1'), kdyz seriova data z disku jsou prenesena z posuvneho registru do datoveho registru. Tento bit je nulovan, kdyz datovy registr je precten procesorem. Jestlize datovy registr je cten bez aktivniho DRQ jsou data ztracena tim ze nova data z posuvneho registru jsou prenesena do registru dat pred dokoncenim cteni bytu. Operace cteni pokracuje dokud neni dosazen konec sektoru.
 

Pri diskove operaci zapis je data request aktivovan kdyz dataovy registr prenese svuj obsah do posuvneho registru a pozaduje novy obsah. Je nulovan kdyz datovy registr je naplnen novymi daty z procesoru. Pokud nejsou nahrana nova data do registru dat je na disketu zapsan byte 0 a ve status registru je nastaven bit ztracenych dat.

Po dokonceni kazdeho prikazu je generovan INTRQ. INTRQ je nulovan kazdym ctenim stavoveho registru nebo vlozenim noveho prikazu do registru prikazu. Novy INTRQ je generovan pokud jsou splneny podminky pro nasilne preruseni.
 

WD279X ma dva rezimy cinnosti odpovidajici stavu DDEN\ (pin 37). Pokud je DDEN\='1' je pouzita jednoducha hustota. Pro DDEN\='0'je
vybrana dvojita hustota. V obou pripadech je CLK 2MHz pro 8' a 1MHz pro 5.25'. Na WD2791/3 je na pinu 25 vstup ENMF\ kterym je pouzit pro rizeni 5.25' a 8' drivu spolecnymi hodinami 2MHz. Pro ENMF\='0' jsou vnitrni hodiny deleny dvema. Pro ENMF\='1' nejsou hodiny deleny. To umoznuje pouzit 2MHz hodiny pro obe mechaniky sestavy 5.25' a 8'.
 

Kmitocet vnitrniho VCO musi byt nastaven odpovidajici hodnote. Vstup 5\/8 (pin 17) je pouzit pro vyber datoveho separatoru vnitrnim delenim hodin. Pro 5\/8='0' je vybran separator pro 5.25 a pro 5\/8='1' je vybran separator pro 8' drivy.

 

 Hodiny (24) | ENMF\ (25) | 5\/8 (17) | drive
-------------|------------|-----------|---------
   2MHz      |      1     |     1     |   8'
   2MHz      |      0     |     0     |   5.25'
   1MHz      |      1     |     1     |   5.25'

 

POPIS FUNKCE

WD279X je programove kompatibilni se serii radicu FD179X. Prikazy, stav i prenos dat jsou provadeny stejnym zpusobem. Software vytvoreny pro FD179X muze byt prenesen beze zmen na system s WD279X. Navic WD279X obsahuje vnitrni datovy separator a obvody zapisu prekompenzace. TEST\ vodic (pin 22) je pouzit pro nastaveni datoveho separatoru i prekompenzace zapisu. Pro TEST\='0' je WD (pin 31) vnitrne spojen do vystupu prekompenzace zapisu. Nastaveni WPW (pin 33) je tim usnadneno. Druhy puls prekompenzace nastavte priblizne na 3:1 k sirce pulsu zapisovanych dat.
 

Podobne tomu take datovy separator je nastavovan pri TEST\='0'. TG43 (pin 29) je vnitrne spojen s vystupem pulsu ctenych dat, ktery nastavime pomoci RPW (pin 18). DIRC (pin 16) obsahuje vystup vnitrnich hodin (0.5MHz pro 8'). VCO kapacitni trimr slouzi k nastaveni stredniho kmitoctu.
 

Vnitrni casovaci signaly jsou pouzity pro generovani pulsu behem rezimu nastavovani. Tato nastaveni mohou byt provadena dokud je zarizeni zapojeno. TEST\ vodic obsahuje zdvihaci odpor takze nastaveni muze byt provedeno snadno uzemnenim TEST\ pinu. TEST\ pinnemuze byt pouzit pro zakaz rychlosti krokovani behem operace tak jak to zarucuje FD179X. I dalsi piny na zarizeni take obsahuji zdvihaci odpor a mohou byt pri '1' nepripojeny (ENP,5\/8,ENMF\,WRPT\,DDEN\,HLT,TEST\ a MR\).
 

HLAVNI CTECI DISKOVE OPERACE
 

Delky sektoru 128,256,512,1024 jsou dosazitelne v obou FM i MFM formatech. Pro FM by melo DDEN\ byt nastaveno do '0'. Delka sektoru je nastavena v ID poli v dobe formatovani.

 

     Oznaceni delky sektoru | Pocet bytu dat v sektoru
    ------------------------|--------------------------
                    00      |      128
                    01      |      256

                    02      |      512
                    03      |      1024

 

WD279X oznacuje stopy a sektory cislovanim 0-0FFh ale platne vzhledem k programovym omezenim mohou byt naformatovany pouze sektory a stopy s cisly 0-0F4h.
 

HLAVNI DISKOVE OPERACE ZAPISU
 

Pri zapisu je aktivovan vystup WG umoznujici tok proudu do R/W hlavy. Pro spravnou cinnost dat musi byt data do registru dat nastavena drive nez je WG aktivovan. Zapis je zakazan kdyz WRPT\ vstup je '0'. V tom pripade je prikaz zapisu zastaven , je generovano preruseni a je nastaven bit ochrany zapisu ve stavovem registru. Operace zapisu pouzivaji WG (pin 31) a WD (pin 31). Zapisovana data se skladaji ze serie pulsu s delkou trikrat vetsi
nez je nastaveni prekompenzace. Zapisovana data jsou opatrena jednotnou znackou adresy v obou formatech.
 

READY
 

Kdyz je prijat prikaz cteni nebo zapisu vzorkuje WD279X READY vstup. Pokud je v '0' prikaz neni proveden a je generovano preruseni. Vsechny prikazy typu I jsou vykonany nezavisle na stavu READY vstupu. Take vzdy kdyz je prijat prikaz typu II,III je definovan novy stav vystupu TG43. TG43 muze byt spojen s ENP pro povoleni prekompenzace na stopach vyssich nez 43.
 

POPIS PRIKAZU

WD279X akceptuje 11 prikazu. Slovo prikazu muze byt nastaveno do registru prikazu kdyz je bit BUSY ve stavovem slove '0'. S vyjimkou prikazu nasilneho preruseni. Vzdy kdyz je prikaz provaden je BUSY bit stavoveho slova nastaven. Po dokonceni prikazu je generovano preruseni a bit je nulovan. Stavovy registr vzdy indikuje kopletni dokonceni operace nebo chybu. Pro snadnejsi rozliseni jsou prikazy rozdeleny do ctyr typu podle tabulky:

 

              |        WD2791/3         |         WD2795/7
Typ Prikaz    | 7  6  5  4  3  2  1  0  |  7  6  5  4  3  2  1  0
--------------|-------------------------|-------------------------  
I   Restore   | 0  0  0  0  h  V  r1 r0 |  0  0  0  0  h  V  r1 r0
I   Seek      | 0  0  0  1  h  V  r1 r0 |  0  0  0  1  h  V  r1 r0
I   Step      | 0  0  1  T  h  V  r1 r0 |  0  0  1  T  h  V  r1 r0
I   Step-in   | 0  1  0  T  h  V  r1 r0 |  0  1  0  T  h  V  r1 r0
I   Step out  | 0  1  1  T  h  V  r1 r0 |  0  1  1  T  h  V  r1 r0
II  Read sec  | 1  0  0  m  S  E  C  0  |  1  0  0  m  L  E  U  0
II  Write sec | 1  0  1  m  S  E  C  a0 |  1  0  1  m  L  E  U  a0
III Read addr | 1  1  0  0  0  E  0  0  |  1  1  0  0  0  E  U  0
III Read trk  | 1  1  1  0  0  E  0  0  |  1  1  1  0  0  E  U  0
III Write trk | 1  1  1  1  0  E  0  0  |  1  1  1  1  0  E  U  0
IV  Force int | 1  1  0  1  i3 i2 i1 i0 |  1  1  0  1  i3 i2 i1 i0
 

Vysvetlivky:

r0,r1 rychlost krokovani   r1 r0 |  2MHz  |  1MHz
I                         -------|--------|--------
                           0  0  |  3ms   |  6ms
                           0  1  |  6ms   |  12ms
                           1  0  |  10ms  |  20ms
                           1  1  |  15ms  |  30ms
 
V  overeni cisla stopy     V=0 bez overeni
I                          V=1 overit ctenim cisla stopy
 
h  prilozeni hlavy         h=0 neprilozena hlava
I                          h=1 prilozena hlava
 
T  definice stopy          T=0 neni
I                          T=1 definovana registrem stopy
 
a0 znacka adresy dat       a0=0 0FBh (DAM)
II,III                     a0=1 0F8h (vypustena DAM)
 
C  overeni strany          C=0 bez overeni
II                         C=1 je provedeno overeni ctenim
 
U  definice SSO (strany)   U=0 je SSO=0
II,III                     U=1 je SSO=1
 
E  zarazeni prodlevy       E=0 neni prodleva
II,III                     E=1 je vrazena prodleva 15ms
S  overeni strany          S=0 test na stranu 0
II                         S=1 test na stranu 1
 
L  delka sektoru           L=0  | 256  | 512  | 1024 | 128
II                         L=1  | 128  | 256  | 512  | 256
                          ------|------|------|------|------
                           ID   |  00  |  01  |  10  |  11
 
m  vicenasobny zaznam      m=0 jednoduchy zaznam
                           m=1 vicenasobny zaznam
 
i0,i1,i2,i3 podminky pro   i0=1 prechod do pripravenosti
IV          preruseni      i1=1 prechod do nepripravenosti
                           i2=1 index puls
                           i3=1 prime preruseni (pouziva ho MR\)
                           i0-i3=0 zastaveni bez preruseni
 

ZAPIS PREKOMPENZACE

 

WD279X muze pracovat s vnejsim i vestavenym datovym separatorem. Nastavenim TEST\ (pin22) ve spolupraci s MR\ (pin 19) muzeme vybrat vnejsi nebo vnitrni rezim. Pro nastaveni vnejsiho VCO musi pri MR\ aktivaci byt TEST\='0'. Hodinovy signal odpovidajici osminasobku prenosove rychlosti dat (napr. 4MHz pro 8' s DDEN) je priveden do VCO vstupu (pin 26). Referencni napeti pro zpetnou vazbu je vytvareno vnejsim integeracnim clankem pripojenym na vystup PUMP (pin 23). Pro normalni funkci je pak TEST vracen do '1'. TEST\ musi byt '0' dokud je aktivni MR\. Pro praci vnitrniho VCO musi byt TEST\='1' behem aktivniho MR\ a potom nastaven do '0' pro nastavovaci proceduru.
 

Na vstup RPW (pin 18) je pripojen potenciometr 50k, ktery je pouzit pro nastaveni vnitrniho datoveho separatoru. Sledovanim signalu na pinu 29 (TG43) nastavime RPW puls (250ns pro 8' DDEN). Vnejsi kapacitni trimr 60pF je pripojen na vstup VCO (pin 26). S citacem pripojenym na pin 16 (DIRC) nastavime trimr na hodnotu rychlosti prenosu dat (500kHz pro 8' DDEN). DDEN\ musi byt '0' a 5\/8 v '1' pro nastaveni techto hodnot, jinak by hodnoty byly dvojnasobne.
 

Po ukonceni nastavovani je vracen TEST\ do '1'a zarizeni je pripraveno k cinnosti. Nastaveni muze byt provedeno i na
vestavenem obvodu zachycenim pinu DIRC a TG43 bez pusobeni na drive.
 

PUMP signal (pin 23) sestava z kladnych a zapornych pulsu, jejichz trvani odpovida fazovemu zpozdeni pro VCO vstup. Tento signal je vnitrne pripojen do VCO vstupu ale je nezbytny filtr pro integraci pulsu do pomalych zmen stejnosmerneho napeti.
 

Vnitrni fazovy detektor je nesymetricky pro nahodne rozdeleni datovych pulsu faktorem dve, v zavislosti na PUMP UP podmince. Proto je vhodne mit PUMP DOWN dvakrat citlivejsi pro prevenci spicek. Pro realizaci filtru pouzijeme tento obvod. Pro 8' je hodnota C=0.1uF a pro 5.25 je C=0.22uF.

 
         PUMP <----------
     (pin 23)            |
                         C  0.1 uF
                         |
                         |--------
                         |        |
                         R 1kOhm  D KA207
                         |        |
                         |--------
                       -----
                        ---
 

PRIKAZY TYPU I
 

Sem patri prikazy RESTORE, SEEK, STEP, STEP-IN, STEP-OUT. Kazdy tento prikaz obsahuje pole udavajici rychlost r0,r1 ktere urcuje rychlost krokovani motorku. Jako vystup do drivu jsou odesilany pulsy 2us (MFM) nebo 4us. Pri kazdem krokovem pulsu pohne drive hlavou ve smeru urcenem DIRC. Radic bude krokovat pokazde ve stejnem smeru dokud nebude prikazem stav DIRC zmenen.
 

Pokud DIRC='1' pak je krokovano ke stredu diskety (vyssi stopy) a pro DIRC='0' je krokovano ke kraji diskety (k nizsim stopam). Stav DIRC je platny pred vyslanim prvniho pulsu. Rychlost muze byt nastavena v ridicim slove. Po poslednim smerovanem kroku je pridano 15ms pro umisteni hlavy pokud je pozadovano overeni
stopy flagem V. Tato doba se pro 1MHz (5.25') zvetsuje na 30ms. Prodleva 15ms pro umisteni hlavy je provedena, pokud E flag je Šnastaven v prikazech typu II,III.

Kdyz je provaden prikaz SEEK, STEP nebo RESTORE je mozno pozadovat overeni pozice nastavenim flagu V v ridicim slove. Cinnost overeni zacina 15ms prodlevou pro umisteni hlavy. Nactene cislo stopy je porovnano s registrem stopy. Pokud je porovnani i CRC ID pole odpovidajici je cinnost overeni skoncena a je generovano preruseni bez hlaseni chyby. Pokud srovnani vyslo ale CRC neplati je hlasena CRC error bitem ve stavovem slove chyba a je nacteno dalsi ID pole z drivu pro dalsi overeni. WD279X musi nalezt ID pole s odpovidajici stopou behem peti otacek diskety, jinak je hlasen seek error a generovano preruseni. Pokud V='0' neni overeni vykonano.
 

HLD vystup ridi prilozeni hlavy k mediu. HLD je aktivni pocinaje prikazem typu I pokud je h='1', po ukonceni prikazu typu I s V='1' nebo potvrzen prikaz typu II,III. HLD je aktivni dokud neni proveden nektery z prikazu typu I s h='0' i V='0' nebo jestlize WD279X je v ve stavu necinnosti a probehne 15 index pulsu. HLT je vstup do WD279X ktery je pouzit pro nastaveni doby pritahu hlavy. Pokud HLT='1' radic povazuje hlavu za prilozenou. Typicka hodnota je 30-100ms podle drivu. Prechod '0'-'1' na HLD se pouziva jako spousteci hrana MKO. Vystup MKO je pak pripojen na HLT.

 

                   _____________________
     HLD   _______|
                                  ______
     HLT   ______________________|
 
                   <--spozdeni--->

 

Kdyz HLD i HLT je '1' WD279X chce cist nebo zapisovat data na disk. Logicky soucin HLD a HLT je obsazen v bitu 5 stavoveho slova. Shrnuti : pokud h='0' i V='0' HLD je '0'. Jestlize h='1' a V='0' HLD je '1' od zacatku prikazu a HLT neni vzorkovano po dobu vnitrni casove prodlevy 15ms. Pokud h='0' a V='1' HLD je nastaven temer na konci prikazu, vykona se vnitrni 15ms prodleva a WD279X ceka az HLT='1'. Pokud h='1' a V='1' je HLD='1' od zacatku prikazu. Temer nakonci prikazu pote co byly kroky vykonany je provedena 15ms prodleva a WD279X ceka na HLT.
 

Pro prikazy typu II,III s E flagem v '0', je HLD zaktivovan a cekame HLT='1'.
 

RESTORE
 

Prikaz je vykonavan do doby kdy TR00\='0'. Jestlize je TR00\ aktivni je R/W hlava nad stopou 0 a do registru stopy je zapsana 0 a je generovano preruseni. Pokud TR00\='1' jsou generovany krokove pulsy definovanou rychlosti do doby kdy TR00\='0'. V tom pripade je registr stopy nastaven na 0 a je generovano preruseni. Pokud TR00\ neprejde do aktivniho stavu ani po 255 krokovacich pulsech, WD279X zastavi cinnost a konec je hlasen bitem seek error ve stavovem slove. Pokud V='1' je provedeno overeni ctenim. h bit ridiciho slova umoznuje pritahnout hlavu hned na zacatek prikazu. Prikaz RESTORE je proveden take pri ukonceni aktivniho Špulsu na MR\.
 

SEEK
 

Tento prikaz porovna obsah registru stopy a registr dat obsahujici cislo pozadovane stopy. WD279X definuje registr stopy a vydava pulsy v definovanem smeru dokud obsah registru stopy neni roven obsahu datoveho registru (umisteni na pozadovanou stopu). V pripade ze V='1' je provedeno overeni. Pokud h='1' je provedeno navic prilozeni hlavy hned na zacatku prikazu. Po uplnem dokonceni prikazu je generovano preruseni. Pri rizeni vice drivu jednim radicem musi byt cislo stopy vzdy definovano pred vykonem SEEK prikazu.
 

STEP

 

Pri provadeni tohoto prikazu vyda WD279X krokovaci puls do drivu. Smer krokovani je stejny jako v predchozim prikazu krokovani. Po dobe definovane polem r1,r0 je provedeno overeni pokud V='1'. Pokud T='1' je registr stopy definovan. h bit umoznuje prilozeni hlavy od zacatku prikazu. Po kopletnim ukoncani prikazu je generovano preruseni.
 

STEP-IN


Pri provadeni tohoto prikazu posle WD279X krokovy puls a predtim nastavi smer krokovani od stopy 0 (ke stredu diskety). Pokud T='1' je registr stopy zvysen o 1. Po dobe definovane r0,r1 je pri V='1' provedeno overeni. h bit umoznuje prilozeni hlavy k mediu jiz pri zacatku prikazu. Po kompletnim ukonceni prikazu je generovano preruseni.
 

STEP-OUT
 

Pri provadeni tohoto prikazu posle WD279X krokovy puls a predtim nastavi smer krokovani ke stope 0 (ke kraji diskety). Pokud T='1' je registr stopy snizen o 1. Po dobe definovane r0,r1 je pri V='1' provedeno overeni. h bit umoznuje prilozeni hlavy k mediu jiz pri zacatku prikazu. Po kompletnim ukonceni prikazu je generovano preruseni.
 

Vyjimka pro WD2795/7 : SSO nepusobi behem prikazu typu I a vnitrni porovnani stran neni provadeno ani pri V='1'.
 

PRIKAZY TYPU II

 

Do teto skupiny patri prikazy READ SECTOR a WRITE SECTOR. Prvni co radic udela po nahrani techto prikazu je to ze naplni sektor registr cislem pozadovaneho sektoru. Dokud je prikaz typu II provaden je nastaven busy bit ve status registru. Pokud E='1' (to Šje normalni pripad) HLD je zaktivovano a HLT je po prodleve 15ms vzorkovano '1'. Pokud E='0' je hlava prilozena a HLT je vzorkovano ihned. S ID polem na disku porovnava registr stopy. Pokud srovnani nevyslo je provedeno nacteni dalsiho ID pole a znovu porovnano. Pokud je nyni Ok je porovnan s ID registr sektoru a opet pokud nevyslo je cteno dalsi ID a provedeno nove porovnani. Pokud ID pole i CRC je odpovidajici nasleduje datove pole pro zapis nebo cteni podle druhu prikazu. Radic musi nalezt odpovidajici ID pole behem peti otacek diskety. V opacnem pripade je nastaven bit record not found (zaznam nenalezen) a prikaz je zastaven a generovano preruseni. Kazdy prikaz typu II obsahuje flag urcujici zda bude cten/zapsan vicenasobny zaznam. Pri m='0' je cten/zapsan jednoduchy sektor a pote generovano preruseni. Pro m='1' je cten/zapsan vicenasobny zaznam s registrem sektoru vnitrne definovanym tak ze adresa overeni se muze posunout na dalsi zaznam. Radic bude pokracovat ve cteni/zapisu vicenasobneho zaznamu a definuje registr sektoru na ciselne nasledujici sektor dokud cislo sektoru nepresahne pocet sektoru na stope nebo dokud neni proveden prikaz nasilneho preruseni. Prikazy typu II take obsahuji flag porovnani strany. Kdyz je C='0' neni overeni provadeno. Pri C='1' je z ID pole nacten LSB cisla strany a porovnan s obsahem bitu S ridiciho slova. Pokud porovnani nebylo Ok pokracuje radic v dalsim hledani. Jestlize neni Ok behem 5 otacek diskety je generovano preruseni a je nastaven bit record not found.
 

READ SECTOR

 

Pri provadeni prikazu je prilozena hlava, nastaven busy bit stavoveho slova a po nalezeni odpovidajiciho ID pole jsou data z disku predavana procesoru. Znacka adresy dat datoveho pole musi byt nalezena uvnitr 30 bytu v SD nebo 43 bytu v DD v poslednim ID poli. Pokud se tak nestane je vyhledani opakovano. Kdyz je prvni byte z datoveho pole nahran do posuvneho registru je prenesen do datoveho registru a zaktivovan DRQ. Kdyz je dalsi byte nastradan do posuvneho registru je prenesen do datoveho registru a opet zaktivovan DREQ. Pokud procesor neprecetl mezitim obsah datoveho registru jsou data ztracena a je nastaven bit lost data (ztracena data). Tento postup je opakovan az do
kompletniho precteni datoveho pole. Jestlize na konci pole je nalezen chybny CRC je nastaven CRC error bit ve stavovem registru a prikaz je zastaven (to plati pro vicenasobne cteni). Na konci cinnosti cteni je ve stavovem registru bitu 5 zaznamenan typ znacky adresy dat. '1' = vypustena datova znacka, '0' = datova znacka.
 

WRITE SECTOR
 

Pri vykonavani tohoto prikazu je prilozena hlava (HLD='1') a nastaven busy bit ve stavovem slove. Kdyz je nalezeno odpovidajici ID pole je generovan signal DRQ. Radic odpocita 11 (SD) nebo 22 (DD) bytu a pak aktivuje vystup WG pokud bylo DRQ obslouzeno (to je byla procesorem dodana data). Pokud DRQ nebylo obslouzeno prikaz je zastaven a je nastaven lost data bit (data ztracena) ve stavovem registru. Jestlize DRQ bylo obslouzeno je WG aktivovan a Š6 nulovych bytu (SD) nebo 12 bytu (DD) je zapsano na disk. V te dobe je zapsana znacka adresy dat tak jak je urceno a0 bitem prikazu. Pro a0='1' vypustena znacka dat , a1='0' znacka dat. WD279X potom zapise datove pole a generuje DRQ pro procesor. Pokud nejsou v potrebne dobe dodana nova data je nastaven bit lost data a na disk jsou zapsany nuly. Prikaz neni zastaven. Po zapsani poslednich dat na disk jsou radicem zapsany dva byty CRC nasledovane bytem 0FEh. WG vystup je pasivovan. Pro 1MHz hodiny bude nastaveno 8-12us po poslednim CRC. Pri castecnem zapisu sektoru umoznuje tato metoda zapis dat a zbytek sektoru je doplnen nulami.
 

PRIKAZY TYPU III

 

Mezi tyto prikazy patri READ ADDRESS, READ TRACK a WRITE TRACK.
 

READ ADDRESS
 

Pri vykonavani prikazu je prilozena hlava a nastaven busy status bit. Z disku je nacteno nasledujici ID pole a 6 datovych bytu ID pole je preneseno do datoveho registru a je generovano DRQ pro kazdy tento byte. Poradi je na tomto obrazku.

 

CISLO | CISLO   | CISLO  | DELKA   | CRC | CRC
STOPY | SEKTORU | STRANY | SEKTORU | LSB | MSB

 

Vsechny CRC znaky jsou preneseny do pocitace, WD279X kontroluje platnost a pri nesouhlasu je nastaven CRC error bit. Cislo stopy je preneseno do registru. Na konci cinnosti je generoveno preruseni a je nulovan busy bit stavoveho slova.
 

READ TRACK
 

Pri vykonu tohoto prikazu je prilozena hlava a nastaven busy bit stavoveho slova. Cteni zacina uvodnim synchronizacnim polem za privnim index pulsem a pokracuje az do nasledujiciho index pulsu. Vsechny mezery, hlavicky a data byty jsou prenaseny do datoveho registru a DRQ je genorovano pro kazdy byte. stradani bytu je synchronizovano pro kazdy vstup znacky dat. Po kopletnim dokonceni prikazu je generovano preruseni. Tento prikaz ma nekolik znaku ktere jsou vhodne pro diagnosticke ucely. Vzhledem k synchronizacnim problemum nelze tento prikaz pouzit pro kopirovani stop ale pouze pro diagnosticky program zjistujici zda by bylo mozne disk adresovat.
 

WRITE TRACK FORMATING DISK

 

Formatovani disku je relativne snadny ukol pri pouziti naprogramovanych I/O cinnosti nebo DMA prenosu s rozsahlou
pameti. Data a mezery musi byt obstarana rozhranim procesoru. Formatovani disku je zdjednoduseno na nastaveni hlavy nad pozadovanou stopu a dodani tohoto prikazu. Pri provadeni prikazu Šje prilozena hlava a nastaven busy bit ve stavovem slove. Zapis zacina zavedenim synchronizace po prvnim index pulsu a pokracuje az do nasledujiciho index pulsu, kdy je generovano preruseni. DRQ je aktivovan ihned po zadani prikazu ale zapis nezacne dokud neni dodan prvni byte do registru dat. Pokud DR neni naplnen (v dobe tri bytu) je cinnost zastavena, radic se ohlasi not busy, je nastaven lost data bit a generovano preruseni. Jestlize neni v potrebne dobe registr dat naplnen jsou dosazeny nuly. Tyto posloupnosti pokracuji od jedne index znacky az do nasledujici index znacky. Normalne jsou jakakoli data zjistena v datovem registru zapsana na disk s beznymi hodinovymi pulsy. Kdykoli radic zjisti v datovem registru data 0F5h az 0FEh jsou tato data interpretovana jako znacka adresy dat s chybejicimi hodinami nebo generovani CRC.

CRC generator je inicializovan kdyz byte dat 0F8h-0FEh je prenesen z datoveho registru do posuvneho registru nebo prijetim 0F5h v MFM. Kod 0F7h generuje dva CRC byty v FM nebo MFM. Kody 0F5h az 0FEh se nesmi objevit v mezerach, datovych polich nebo ID polich. CRc musi byt generovano kodem 0F7h.

Disky mohou byt naformatovany ve formatu IBM 3740 nebo IBM 34 s delkou sektoru 128,256,512,1024 bytu.

 

 

TABULKA RIDICICH BYTU PRO INICIALIZACI DISKU

 

data      | FM format (DDEN\='1')   | MFM format (DDEN\='0')
----------|-------------------------|---------------------------
 00 - 0F4 | zapis 00-0F4 s CLK=0FF  | zapis 00=0F4 v MFM
0F5       | neni umozneno           | zapis A1* v MFM nuluje CRC
0F6       | neni umozneno           | zapis C2** v MFM
0F7       | generuje dva byty CRC   | generuje dva byty CRC
0F8 - 0FB | zapis 0F8-0FB s CLK=0C7 | zapis 0F8-0FB v MFM
          | a nuluje CRC            |
0FC       | zapis 0FC s CLK=0D7     | zapis 0FC v MFM
0FD       | zapis 0FD s CLK=0FF     | zapis 0FD v MFM
0FE       | zapis 0FE s CLK=0C7     | zapis 0FE v MFM
          | nuluje CRC              |
0FF       | zapis 0FFh s CLK=0FF    | zapis 0FF v MFM
 
* chybi hodiny mezi bity 4 a 5
** chybi hodiny mezi bity 3 a 4

 

Nyni jsou uvedeny dva priklady formatovani. Prvni format jednoduche hustoty s delkou sektoru 128 bytu a 26 sektory na stope. Druhy format s dvojitou hustotou s delkou sektoru 256 bytu a 26 sektory na stope. Postup pri formatovani je stejny. Nejprve vysleme prikaz zapisu stopy a pak v soucinnosti s DRQ posilame nasledujici data podle typu formatu.

 

Format IBM 3740 jednoducha hustota 26 sektoru po 128 bytech
 
pocet bytu | hodnota bytu
-----------|-------------------------------------
   40      | 0FF (nebo 00)
   6       | 00
   1       | 0FC (znacka indexu)
 __26______| 0FF (nebo 00)
|  6       | 00
|  1       | 0FE (ID znacka adresy)
|  1       | cislo stopy
|  1       | cislo strany (0 nebo 1)
|  1       | cislo sektoru
|  1       | 00 delka sektoru (kod pro 128)
|  1       | 0F7 (zapis dvou CRC bytu)
|  11      | 0FF (nebo 00)
|  6       | 00
|  1       | 0FB (znacka adresy dat)
|  128     | data (IBM pouziva 0E5)
|  1       | 0F7 (zapis dvou CRC bytu)
|__27______| 0FF (nebo 00) toto uzavrene pole zapsat 26x
           | (pro kazdy sektor 1x)
   274     | 0FF (nebo 00) pocet je priblizny v  praxi  posilame
           | data a cekame konec prikazu
 
Format IBM 34 dvojita hustota 26 sektoru po 256 bytech
 
pocet bytu | data
-----------|-------------------------------------
   80      | 4E
   12      | 00
   3       | 0F6 (zapisuje 0C2)
   1       | 0FC (znacka indexu)
___50______| 4E
|  12      | 00
|  3       | 0F5 (zapisuje 0A1)
|  1       | 0FE (ID znacka adresy)
|  1       | cislo stopy (0-4C)
|  1       | cislo strany
|  1       | cislo sektoru
|  1       | 01 delka sektoru (kod pro 256)
|  22      | 4E
|  12      | 00
|  3       | 0F5 (zapise 0A1)
|  1       | 0FB (znacka adresy dat)
|  256     | data
|  1       | 0F7 (zapis dvou CRC bytu)
|__54______| 4E toto ohranicene pole dat opakujeme 26x
           | (pro kazdy sektor 1x)
   598     | 4E pocet je priblizny,  prakticky pokracujeme az do
           | ukonceni prikazu

 

 

PRIKAZY TYPU IV - FORCE INTERUPT

 

Prikaz nasilneho preruseni je zejmena pouzit pro zastaveni vicenasobneho cteni/zapisu sektoru nebo pro zabezpeceni typu I stavu ve stavovem registru. Tento prikaz muze byt nahran do registru prikazu kdykoli. Jestlize je prave provaden jiny prikaz (je nastaven busy bit) bude tento prikaz zastaven a busy bit vynulovan. Nizsi 4 bity prikazu urcuji podminky preruseni. Tyto podminky jsou vybrany nastavenim odpovidajiciho bitu do 1. Potom, kdyz je podminka splnena je generovano preruseni a INTRQ prejde do '1' s vyznamem splneni specifikovane podminky. Pri i0-i3='0' (0D0h) neni generovano preruseni a prikaz je primo zastaven. Pri pouziti primeho preruseni (0D8h) je primo generovano preruseni a zastaven prikaz. Ctenim stavoveho slova nebo zapsanim do registru prikazu nebude automaticky INTRQ nulovan. Jedine prikaz 0D0h umozni vyhodnotit prime preruseni (0D8h) pro vynulovani a nahrani registru prikazu nebo cteni stavoveho slova. Prikaz 0D0h tedy nasleduje prikaz 0D8h. Cekejte 8us (DD) nebo 16us (SD) pred vlozenim noveho prikazu po vlozeni nasilneho preruseni (doba dvojnasobna pro 1MHz hodiny). Nahrani noveho prikazu drive nez v tomto okamziku bude zmareno nasilnym prerusenim. Nasilne preruseni zastavi jakykoli prikaz od ukonceni vnitrni mikroinstrukce a generuje INTRQ kdyz je splnena urcena podminka. Nasilne preruseni pocka na dokonceni ALU operaci (CRC vypocty, porovnani atd.) Nastaveni vice podminek najednou lze provest logickym souctem. Napriklad podminky prechod do vytizeneho stavu bit1, index puls bit 2 bude zahrnuto v prikazu 0D6h. Splneni prvni nebo druhe podminky potom vede ke provedeni preruseni.

 

STAVOVY REGISTR

 

Pri vykonavani jakehokoli prikazu mimo nasilneho preruseni je busy bit nastaven a stavove bity jsou definovany pro novy prikaz. Jestlize je prijato nasilne preruseni dokud je provaden predchozi prikaz je busy bit nulovan a stavove bity nejsou zmeneny. Pokud je prikaz preruseni prijat kdyz neni zadny prikaz vykonavan je busy bit nulovan a bity stavoveho slova jsou definovany. V tom pripade stav odpovida vykonani prikazu typu I. Uzivatel ma moznost cist stavovy registr pomoci programoveho rizeni nebo pouzitim DRQ s DMA nebo prerusovaci metodou. Kdyz je cten datovy registr je DRQ bit ve stavovem slove i DRQ vystup automaticky nulovan. Zapis do datoveho registru pusobi stejne.
 

Busy bit stavoveho slova muze byt sledovan uzivatelskym programem pro urceni zda je prikaz kopletni, v pripade ze
nepouzijeme INTRQ. Pri pouziti INTRQ neni doporuceno zjistovat stav busy bitu protoze testovani busy by znamenalo nulovani INTRQ vystupu. Pro spravne programove rizeni je treba znat casove prodlevy proto je zde uvedena tabulka pro 2MHz (pro 1MHz jsou casy dvojnasobne).

 

   cinnost     | nasledujici     | prodleva
               | cinnost         | FM   MFM
 --------------|-----------------|-----------
  zapis        | cteni busy bitu | 12us 6us
  prikazu      | bit 0           |
 --------------|-----------------|-----------
  zapis        | cteni stavu     | 28us 14us
  prikazu      | bity 1-7        |
 --------------|-----------------|-----------
  zapis do     | cteni z jineho  | 0    0
  registru     | registru        |
 
 
Tabulka stavoveho registru
 
   |COMMAND  |READ     |READ     |READ     |WRITE    |WRITE
BIT|TYP 1    |ADDRESS  |SECTOR   |TRACK    |SECTOR   |TRACK
---|---------|---------|---------|---------|---------|---------
 7 |NOT READY|NOT READY|NOT READY|NOT READY|NOT READY|NOT READY
 6 |WRITE PRT|0        |0        |0        |WRITE PRT|WRITE PRT
 5 |HEAD LOAD|0        |REC TYPE |0        |0        |0
 4 |SEEK ERR |RNF      |RNF      |0        |RNF      |0
 3 |CRC ERR  |CRC ERR  |CRC ERR  |0        |CRC ERR  |0
 2 |TRACK 0  |LOST DATA|LOST DATA|LOST DATA|LOST DATA|LOST DATA
 1 |INDEX    |DRQ      |DRQ      |DRQ      |DRQ      |DRQ
 0 |BUSY     |BUSY     |BUSY     |BUSY     |BUSY     |BUSY    

 

VYSVETLIVKY
 

NOT READY Tento bit indikuje ze drive neni pripraven. Pokud je v '0' je drive pripraven. Jeho stav je urcen negaci READY vstupu a logickym souctem s MR\.
WRITE PRT Pokud je bit nastaven je disketa chranena proti zapisu. Stav je urcen negaci stavu vstupu WRPT\.
HEAD LOAD Pokud je nastaven je hlava prilozena k mediu. Bit je dan logickym soucinem stavu HLT a HLD.
SEEK ERR Pokud je nastaven nebylo uspesne pozadovane overeni nastaveni stopy.
CRR ERR CRC nactene v ID poli neni Ok.
TRACK 0 Bit indikuje ze hlava se nachazi nad stopou 0.
INDEX Bit informuje ze byla nactena z drivu indexova znacka. Bit je urcen negaci vstupu ID\.
BUSY Nastaven pokud radic prave vykonava prikaz
REC TYPE Pri cteni zaznamu vraci znacku dat. '0' datova znacka, '1' bez datove znacky.
RNF Nastaveny bit hlasi ze zaznam nebyl nalezen.
LOST DATA Pri nastaveni informuje ze nebyla dodrzena spoluprace radice a procesoru (DRQ a DAL) a byla ztracena data. DRQ Bit kopiruje stav DRQ vystupu. Nastaveni znamena ze datovy registr je volny pro zapis nebo pripraven pro cteni.

 

Úvod | Sharp MZ-800 | 8 bit klub Brno | Download | Kniha návštěv | Vyhledání na těchto stránkách | Mapa stránek

 

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 08. 02. 2014      Copyright © 05/2006 - SCAV - Pavel Brázda webmaster(c)scav.cz

 

 

Google