Sharp MZ-800

 

Úvod Sharp MZ-800 8 bit klub Brno Download Kniha návštěv

 

Hardware

 

CPU - Z80A

 

 

 

POPIS VÝVODŮ


A0 -  A15 adresová sběrnice
D0 -  D7 datová sběrnice
CP    systémové taktovací impulsy 3 546 895 Hz
RESET nulování
WAIT  čekací stav
M1    strojový cyklus
MREQ  požadavek na přístup do paměti
IORQ  požadavek na přístup k periférii
RD    čtení
WR    zápis
RFSH  občerstvovací cyklus
HALT  stop stav
INT   požadavek na maskovatelné přerušení
NMI   požadavek na nemaskovatelné přerušení
BUSRQ žádost o uvolnění datové sběrnice
BUSAK potvrzení požadavku na přímý přístup do paměti DMA

REGISTRY MIKROPROCESORU

 

A

B

D

H

F

C

E

L

A'

B'

D'

H'

F'

C'

E'

L'

 

I  R

 IX

 IY

 SP

 PC

 

IFF 1

IFF 2

 

Registr A A'                          střadač
Registr F                             příznakový registr
Registr B B' C C' D D' E E' H H' L L' všeobecně pracovní registry
Registr I                             interrupt - vyšší adresa INT
Registr R                             refresh - občerstvovací registr
Registr IX IY                         indexregistry
Registr SP                            ukazatel zásobníku
Registr PC                            programový čítač
Registr IFF1 IFF2                     bity pro povolení přerušení

PŘÍZNAKOVÝ REGISTR
 

A

Z

.

H

 

.

P/V

N

CY

Bit S   znaménko - opisuje bit 7 ze střadače
Bit Z   nulový příznak - je nastaven je-li výsledek operace 0
Bit H   přenos 3 a 4 - je nastaven při přenosu mezi bitem 3 a 4
Bit P/V příznak přetečení :
        - logická operace - nastaven když byt má sudý počet jedniček
        - aritmetická operace - nastaven při přetečení
Bit N   záporný příznak - korekce DAA pro sčítání nebo odečítání (0 1)
Bit CY  přenos - nastaven při přenosu z nejvyššího bitu střadače

 

(c) by fy. SCAV for SHARP MZ-821

Pavel Brázda 22.05.1972
Brno

 

 

Tento soubor informací o SHARP MZ-800 není určen jako učební text, ale jako příručka programátora, proto se v něm nezmiňuji o podrobnějších detailech Hardware. Informace o mikroprocesorové technice byly čerpány z katalogů, technické dokumentace firem INTEL, ATES, SOKODI, SGS-THOMSON, časopisů AMATÉRSKÉ RADIO, ELEKTRONIKA, a zpracováním informačních souborů o SHARP MZ-800. Jako příloha je dodán plánek počítače zpracovaný ing. Martinem Váňou, plánek o maskovatelném přerušení otisknutý v časopise Elektronika 5/92, plánky řadičů FD, plánky ramdisků a znakové sady.

 

 

Zpracováno 4.10.1996

 


Autor textu: Pavel Brázda (SCAV) upraveno 23.10.2006

 

Úvod | Sharp MZ-800 | 8 bit klub Brno | Download | Kniha návštěv | Vyhledání na těchto stránkách | Mapa stránek

 

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 08. 02. 2014      Copyright © 05/2006 - SCAV - Pavel Brázda webmaster(c)scav.cz

 

 

Google