Sharp MZ-800

 

Úvod Sharp MZ-800 8 bit klub Brno Download Kniha návštěv

Nemaskovatelné přerušení NMI

 

NEMASKOVATELNÉ PŘERUŠENÍ NMI

Toto přerušení nelze zakázat instrukcí DI a má vyšší prioritu jako přerušeni INT módu 0,1 nebo 2. Při aktivním signálu NMI uloží mikroprocesor poslední adresu do zásobníku a odskočí na adresu 66h. Na konci podprogramu přerušení je instrukce RETN, která vyjme poslední adresu programu ze zásobníku a povolí nové přerušení v registru IFF. Přerušení NMI u MZ-800 není tecnicky umožněno.


PŘERUŠENÍ INT TYPU 0

Toto přerušení musí být povoleno instrukcí EI. Obsah PC se uloží do zásobníku, a v potvrzovacím cyklu IORQ M1 si mikroprocesor po datové sběrnici vyžádá první instrukci RST odskoku na podprogram přerušení a to na adresy 0h 8h 10h 18h 20h 28h 30h 38h. Návrat je instrukcí EI RET.


PŘERUŠENÍ INT TYPU 1


Po převzetí signálu přerušení se uloží obsah PC do zásobníku a nastane
odskok na adresu 38h. Dále se nuluje klopný obvod IFF který zakáže opako-
vání dalšího přerušení. Navrat z podprogramu přerušení je instrukcí EI RET.


PŘERUŠENÍ INT TYPU 2

Toto přerušení předpokládá spojení s procesory řady Z-80. U obvodu který vyvolal přerušení je naprogramována nišší adresa vektoru
přerušení, u mikroprocesoru v registru I je uložena vyšší adresa vektoru přerušení. V potvrzovacím cyklu IORQ a M1 se po datové sběrnici dodá nižší adresa vektoru, která se v CPU spojí s I registrem. Tím vznikne 16 bitová adresa, na které je adresa kde se nachází podprogram ošetřující přerušení. Během podprogramu může být zařazena instrukce EI, povolující další přeušení. Na konci podprogramu musí být instrikce RETI, která anuluje vývod IEO u obvodu, který přerušení způsobil.

 

(c) by fy. SCAV for SHARP MZ-821

Pavel Brázda 22.05.1972
Brno

 

 

Tento soubor informací o SHARP MZ-800 není určen jako učební text, ale jako příručka programátora, proto se v něm nezmiňuji o podrobnějších detailech Hardware. Informace o mikroprocesorové technice byly čerpány z katalogů, technické dokumentace firem INTEL, ATES, SOKODI, SGS-THOMSON, časopisů AMATÉRSKÉ RADIO, ELEKTRONIKA, a zpracováním informačních souborů o SHARP MZ-800. Jako příloha je dodán plánek počítače zpracovaný ing. Martinem Váňou, plánek o maskovatelném přerušení otisknutý v časopise Elektronika 5/92, plánky řadičů FD, plánky ramdisků a znakové sady.

 

 

Zpracováno 4.10.1996

 


Autor textu: Pavel Brázda (SCAV) upraveno 23.10.2006

 

Úvod | Sharp MZ-800 | 8 bit klub Brno | Download | Kniha návštěv | Vyhledání na těchto stránkách | Mapa stránek

 

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 08. 02. 2014      Copyright © 05/2006 - SCAV - Pavel Brázda webmaster(c)scav.cz

 

 

Google