Sharp MZ-800

 

Úvod Sharp MZ-800 8 bit klub Brno Download Kniha návštěv

GDG - WHID 65040-032

 

Další informace naleznete také na Vše o MZ-800 - Grafika.

 

 

 

 

OUT

 IN

Port CCh

Port CDh

Port CEh

mód zápisu do VRAM
mód čtení z VRAM
CWR

 

 

stav

Port CF01h
Port CF02h
Port CF03h

Port CF04h
Port CF05h
Port CF06h
Port CF07h

scrool SOF
scrool SOF
scrool SW
scrool SSA
scrool SEA
border color BCOL
50/60 Hz CKSW

 

Port E0h

Port E1h

Port E3h

Port E4h

Port E5h

Port E6h

mapování ROM RAM VRAM
mapování ROM RAM VRAM
mapování ROM RAM VRAM
mapování ROM RAM VRAM
mapování ROM RAM VRAM
mapování ROM RAM VRAM

 

Poft F0h

paleta color

 

Port E008h

CTC G0

TEMP HBLK

 

PORT OUT CCh WF REGISTR
 

X

X

X

X

X

X

X

X

 |  |  |   |  |  |  |  | rovina 1

    |      |  |  |  | rovina 2
    |      |  |  | rovina 3
    |      |  | rovina 4
    |      | 0 obrazovka A
    |      | 1 obrazovka B
    | WMD                  zápis  vram
          000 single write 0011 + 0101 = 0011
          001 exor         0011 + 0101 = 0001
          010 or           0011 + 0101 = 0111
          011 reset        0011 + 0101 = 0100
          10x replace A/B  0011 + 0101 = 0011
          11x pset A/B     0011 + 0101 = 0011

 

MZ-700  0000 0001b

 

PORT IN CDh RF REGISTR
 

X

.

.

X

X

X

X

X

 |         |  |  |  |  | rovina 1
 |         |  |  |  | rovina 2
 |         |  |  | rovina 3
 |         |  | rovina 4
 |         | 0 obrazovka A
 |         | 1 obrazovka B
 | 0 single čte data z určené roviny (rovin operací AND)
 | 1 search čte data ze všech rovin (operace XOR NOR)

MZ-700  0000 0001b

PORT OUT CEh DMD REGISTR
 

.

.

.

.

X

X

X

X

             |   |   |

               |      | 00 320x200/4 A (1,2)     640x200/1 A (1)

               |      | MZ-700

               |      | 01 320x200/4 B (3,4)     640x200/1 B (3)

               |      | 10 320x200/16 (1,2,3,4)  640x200/4 (1,3)

               |      | 11 zakázaná kombinace

               | 00 320x200

               | 01 640x200

               | 10 MZ-700

               | 11 zakázaná kombinace

 

PORT IN CEh STATUS REGISTR

 

X

X

X

X

.

.

X

X

 |  |   |  |        |  | melody synchronizace

 |  |   |  |        | stav přepínače SW1 0 on

 |  |   |  | snímková synchronizace 0 aktivní

 |  |   | řádková synchronizace 0 aktivní

 |  | snímkové zatemňování 0 aktivní

 | řádkové zatemňování 0 aktivní

 

 

PORT OUT CFh SCROOLING BORDER CKSW


PORT OUT 01CFh 02CFh scrool offset register 10 bitů (SOF)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

.

.

.

.

.

.

X

X


Registr posunu minimum   00h
               maximum  3E8h
               přírůstek 05h

PORT OUT 03CFh scrool width register 7 bitů (SW)

 

.

X

X

X

X

X

X

X

 

Registr sirky minimum 05h
              maximum 7Dh
              přírůstek 05h

SW = SEA - SSA
SW > SSA
 

PORT OUT 04CFh scrool start address register 7 bitů (SSA)

 

.

X

X

X

X

X

X

X


Registr začátku minimum 00h
                maximum 7Dh
                přírůstek 05h

 

PORT OUT 05CFh scrool end address register 7 bitů (SEA)

 

.

X

X

X

X

X

X

X


Registr konce minimum 05h
              maximum 7Dh
              přírůstek 05h

 

PORT OUT 06CFh border color register 4 bity (BCOL)

 

.

.

.

.

X

X

X

X


0000 černá      1000 šedá
0001 modrá      1001 světle modrá
0010 červená    1010 světle červená
0011 purpurová  1011 světle purpurová
0100 zelená     1100 světle zelená
0101 azurová    1101 světle azurová
0110 žlutá      1110 světle žlutá
0111 bílá       1111 světle bílá

 

PORT OUT 07CFh superimpose 1 bit (CKSW)

 

X

.

.

.

.

.

.

.


0 50 Hz
1 60 Hz

 

PORT OUT IN E0h-E6h MAPOVÁNÍ PAMĚTI

 

OUT 800

0000-0FFF

ROM

1000-1FFF

CG ROM

8000-BFFF

VRAM

E000-FFFF

EROM

E0

E1

E2

E3

E4

E5

E6

DRAM

 

ROM

 

ROM

 

 

DRAM

 

 

 

CG ROM

 

 

 

 

 

 

VRAM

 

 

 

DRAM

 

EPROM

EPROM

zákaz

povolení

 

IN 800

0000-0FFF

ROM

1000-1FFF

CG ROM

8000-BFFF

VRAM

E000-FFFF

EROM

E0

E1

 

CG ROM

DRAM

VRAM

DRAM

 

 

OUT 700

0000-0FFF

ROM

1000-1FFF

CG ROM

C000-CFFF

PSG VRAM

D000-DFFF

CG RAM

E000-FFFF

EROM

E0

E1

E2

E3

E4

E5

E6

DRAM

 

ROM

 

ROM

 

 

DRAM

 

 

 

DRAM

 

 

 

 

 

 

DRAM

 

 

 

DRAM

 

CG RAM

CG RAM

zákaz

povolení

 

DRAM

 

EPROM

EPROM

zákaz

povolení

 

IN 700

0000-0FFF

ROM

1000-1FFF

CG ROM

C000-CFFF

PSG VRAM

D000-DFFF

CG RAM

E000-FFFF

EROM

E0

E1

 

CG ROM

DRAM

PSG VRAM

DRAM

 

 

 

MAPOVÁNÍ PAMĚTI - Mód 700

 

neRAM:

RAM:

OUT(E3)

OUT(E1)

IN (E0)

IN (E1)

OUT(E4)

 

OUT(E0)

OUT(E2)

OUT(E5)

OUT(E6)

0000

 

 

ROM

DRAM

ROM

 

1000

CGROM

CGROM

 

2000

 

DRAM

3000

4000

5000

6000

7000

8000

 

9000

A000

B000

C000

CGRAM

D000

VRAM   VRAM

E000

ROM

ROM

EXROM

F000

FFFF

 

MAPOVÁNÍ PAMĚTI - Mód 800

 

neRAM:

RAM:

OUT(E3)

OUT(E1)

IN (E0)

IN (E1)

OUT(E4)

 

OUT(E0)

OUT(E2)

OUT(E5)

OUT(E6)

0000

 

 

ROM

DRAM

ROM

 

1000

CGROM

CGROM

 

2000

 

DRAM

3000

4000

5000

6000

7000

8000

VRAM VRAM

9000

A000

VRAM? VRAM?

B000

C000

  DRAM

D000

E000

ROM

ROM

EXROM

F000

FFFF

 

PORT OUT F0h PALLETE REGISTER


Nastavení palety
 

.

1

.

.

.

.

X

X

    | identifikace |   |

                     | 00 paleta 0 barvy 0- 3
                     | 01 paleta 1 barvy 4- 7
                     | 10 paleta 2 barvy 8-11
                     | 11 paleta 3 barvy 12-15

 

Nastavení barev
 

.

0

X

X

X

X

X

X

   |  |   |  |  |   |  |

   |    |         | kód barvy

   |    | vybraná barva z nastavené palety

   | identifikace

 

(c) by fy. SCAV for SHARP MZ-821

Pavel Brázda 22.05.1972
Brno

 

 

Tento soubor informací o SHARP MZ-800 není určen jako učební text, ale jako příručka programátora, proto se v něm nezmiňuji o podrobnějších detailech Hardware. Informace o mikroprocesorové technice byly čerpány z katalogů, technické dokumentace firem INTEL, ATES, SOKODI, SGS-THOMSON, časopisů AMATÉRSKÉ RADIO, ELEKTRONIKA, a zpracováním informačních souborů o SHARP MZ-800. Jako příloha je dodán plánek počítače zpracovaný ing. Martinem Váňou, plánek o maskovatelném přerušení otisknutý v časopise Elektronika 5/92, plánky řadičů FD, plánky ramdisků a znakové sady.

 

 

Zpracováno 4.10.1996

 


Autor textu: Pavel Brázda (SCAV) upraveno 23.10.2006

 

Úvod | Sharp MZ-800 | 8 bit klub Brno | Download | Kniha návštěv | Vyhledání na těchto stránkách | Mapa stránek

 

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 08. 02. 2014      Copyright © 05/2006 - SCAV - Pavel Brázda webmaster(c)scav.cz

 

 

Google