Sharp MZ-800

 

Úvod Sharp MZ-800 8 bit klub Brno Download Kniha návštěv

Iterface - 8255AC

 

 

 

 

800

700

OUT

IN

Port

Port

Port

Port

D0h

D1h

D2h

D3h

E000h

E001h

E002h

E003h

brána A

 

brána C

CWR

brána A

brána B

brána C

brána D

 

PORT OUT IN D0h brána A


0 > BCD multiplexor klávesnice
1 > BCD multiplexor klávesnice
2 > BCD multiplexor klávesnice
3 > BCD multiplexor klávesnice
4 > povolení joystick 1
5 > povolení joystick 2
6 >
7 > 556 restart

 

 

0  A

0000

1010

1  B

0001

1011

2  C

0010

1100

3  D

0011

1101

4  E

0100

1110

5  F

0101

1111

6

0110

 

7

0111

 

8

1000

 

9

1001

 

0

1

2

3

4

5

6

7

CR

:

;

TAB

ALPHA

GRAPH

blank

 

 

 

]

[

@

Z

Y

X

W

V

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

8

4

6

5

4

3

2

1

.

,

9

0

space

-

\

/

?

left

right

down

up

DEL

INST

SHIFT

 

 

 

 

 

CTRL

BREAK

 

 

 

F5

F4

F3

F2

F1

 

PORT OUT IN D2h brána C


0 > maskování AUDIO z CTC 0 pro zvukový výstup
1 > CMT WR
2 > 0-IM2 z PIO 1-IM1 z CTC 2
3 > CMT motor přes klopný obvod typu D
4 < CMT sence
5 < CMT RD
6 < 556 input
7 < VBLN vertikální zatemňovací impuls 50/60 Hz

PORT OUT IN D3h CRW status

Naprogramování - OUT D3h,8Ah

MZ-800 využívá pouze režimu 0

 

1

0

0

0

1

0

1

0

 |  |   |  |  |  |  |  |

 |    |    |  |  |  |  | brána CL 0 výstup

 |    |    |  |  |  |             1 vstup

 |    |    |  |  |  | brána B 0 výstup

 |    |    |  |  |            1 vstup

 |    |    |  |  | režim 0 režim 0

 |    |    |  |          1 režim 1

 |    |    |  | brána CH 0 výstup

 |    |    |             1 vstup

 |    |    | brána A 0 výstup

 |    |              1 vstup

 |    | režim 00 režim 0

 |            01 režim 1

 |            1. režim 2

 | identifikace

 

NASTAVENÍ 1 BITU BRÁNY C

OUT D3h,0xh
 

0

.

.

.

X

X

X

X

 |            |  |  |  | hodnota bitu

 | identifikace  | výběr bitu 000 bit 0 maskování AUDIO z CTC 0

                   001 bit 1 CMT WR
                   010 bit 2 0-IM2 z PIO 1-IM1 z CTC 2
                   011 bit 3 CMT motor klopný obvod D
                   100 bit 4 input
                   101 bit 5 input
                   110 bit 6 input
                   111 bit 7 input

 

(c) by fy. SCAV for SHARP MZ-821

Pavel Brázda 22.05.1972
Brno

 

 

Tento soubor informací o SHARP MZ-800 není určen jako učební text, ale jako příručka programátora, proto se v něm nezmiňuji o podrobnějších detailech Hardware. Informace o mikroprocesorové technice byly čerpány z katalogů, technické dokumentace firem INTEL, ATES, SOKODI, SGS-THOMSON, časopisů AMATÉRSKÉ RADIO, ELEKTRONIKA, a zpracováním informačních souborů o SHARP MZ-800. Jako příloha je dodán plánek počítače zpracovaný ing. Martinem Váňou, plánek o maskovatelném přerušení otisknutý v časopise Elektronika 5/92, plánky řadičů FD, plánky ramdisků a znakové sady.

 

 

Zpracováno 4.10.1996

 


Autor textu: Pavel Brázda (SCAV) upraveno 23.10.2006

 

Úvod | Sharp MZ-800 | 8 bit klub Brno | Download | Kniha návštěv | Vyhledání na těchto stránkách | Mapa stránek

 

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 08. 02. 2014      Copyright © 05/2006 - SCAV - Pavel Brázda webmaster(c)scav.cz

 

 

Google