Sharp MZ-800

 

Úvod Sharp MZ-800 8 bit klub Brno Download Kniha návštěv

Iterface - Z80A-PIO


 

 

 

 

OUT

IN

Port FCh

Port FDh

Port FEh

Port FFh

brána A CWR

brána B CWR

brána A 

brána B

brána A control

brána B control

brána A 

brána B


PORT OUT IN FEh brána A

0 < - RDA hanshake
1 < - STA hanshake
2 <   GND kostra
3 <   GND kostra
4 < - CTC 0 čítač 0
5 < - VBLN vertikální zatemňovací impuls
6 >   IRT handshake
7 >   RDP handshake

PORT OUT IN FFh brána B

0 > RD1 data 0
1 > RD2 data 1
2 > RD3 data 2
3 > RD4 data 3
4 > RD5 data 4
5 > RD6 data 5
6 > RD7 data 6
7 > RD8 data 7

PORT OUT IN FCh brána A CWR

Naprogramování :

OUT FCh,CFh (1100 1111) - režim č.3
        3Fh (0011 1111) - nastavení vstupu/výstupu
        07h (0000 0111) - specifikace přerušení
       (XXh)(xxxx xxxx) - maska přerušení
       (XXh)(xxxx xxx0) - vektor přerušení
       (X3h)(x... 0011) - 03h DI 83h EI zákaz povolení přerušení

PORT OUT IN FDh brána B CWR

Naprogramování :

OUT FDh,CFh (1100 1111) - režim č. 3 (možnost použití režimu č. 0)
        00h (0000 0000) - nastavení vstupu/výstupu
        07h (0000 0111) - specifikace přerušení
       (XXh)(xxxx xxxx) - maska přerušení
       (XXh)(xxxx xxx0) - vektor přerušení
       (X3h)(x... 0011) - 03h DI 83h EI zákaz povolení přerušení

ŘÍDÍCÍ SLOVA

1. Nastavení režimu

 

X

X

.

.

1

1

1

1

|   |        |  |   |  |

  |               | identifikace

  |

  | 00 režim č. 0 bajtový výstup
  | 01 režim č. 1 bajtový vstup
  | 10 režim č. 2 bajtový výstup/vstup
  | 11 režim č. 3 bitový výstup/vstup

 

2. Maska nastavení vstupu nebo výstupu (pouze režim č. 3)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 |  |  |  |   |  |  |  |

            | 0 výstup

            | 1 vstup

 

3. Specifikace přerušení (pouze režim č. 3)

 

X

X

X

X

0

1

1

1

|  |  |  |   |  |   |  |

|  |  |  |        | identifikace

|  |  |  | 1 následuje maska

|  |  | 0 LOW 1 HIGH Low změna z 1 na 0 High změna z 0 na 1

|  | 0 OR 1 AND Or na každou změnu And na poslední změnu

| 0 DI 1 EI DI přerušení zakázáno EI přerušení povoleno
 

4. Maska přerušení (pouze režim č. 3 a při povolení v řídícím slově)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 |  |  |  |   |  |  |  |

            | 0 aktivuje se přerušení INT

            | 1 neaktivuje se přerušení INT

 

5. Slovo přerušovacího systému

 

X

.

.

.

0

0

1

1

 |           |  |   |  |

 |                | identifikace

 | 0 - DI přerušení zakázáno

 | 1 - EI přerušení povoleno

 

6. Vektor přerušení (nižší bajt)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 |  |  |   |  |  |  |  | identifikace

         |

         | 0 aktivuje se přerušení INT

         | 1 neaktivuje se přerušení INT

 

(c) by fy. SCAV for SHARP MZ-821

Pavel Brázda 22.05.1972
Brno

 

 

Tento soubor informací o SHARP MZ-800 není určen jako učební text, ale jako příručka programátora, proto se v něm nezmiňuji o podrobnějších detailech Hardware. Informace o mikroprocesorové technice byly čerpány z katalogů, technické dokumentace firem INTEL, ATES, SOKODI, SGS-THOMSON, časopisů AMATÉRSKÉ RADIO, ELEKTRONIKA, a zpracováním informačních souborů o SHARP MZ-800. Jako příloha je dodán plánek počítače zpracovaný ing. Martinem Váňou, plánek o maskovatelném přerušení otisknutý v časopise Elektronika 5/92, plánky řadičů FD, plánky ramdisků a znakové sady.

 

 

Zpracováno 4.10.1996

 


Autor textu: Pavel Brázda (SCAV) upraveno 23.10.2006

 

Úvod | Sharp MZ-800 | 8 bit klub Brno | Download | Kniha návštěv | Vyhledání na těchto stránkách | Mapa stránek

 

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 08. 02. 2014      Copyright © 05/2006 - SCAV - Pavel Brázda webmaster(c)scav.cz

 

 

Google