Sharp MZ-800

 

Úvod Sharp MZ-800 8 bit klub Brno Download Kniha návštěv

PSG - SN 76489AN

 

Další informace naleznete také na Vše o MZ-800 - Zvukový generátor.

 

PSG - SN 76489AN
 

 

Port F2h

Naprogramování : OUT F2h,xxh

Frekvence tónu : 3 546 895/32xN (Hz)
n=11 1111 1111b=1 024

Frekvence šumu : 00 - 6 927 Hz
01 - 3 463 Hz
10 - 1 731 Hz
11 - 3 546 895/32xNx16 (Hz)

Generátor 0-2
 

1

X

X

0

X

X

X

X

|   |  |  |  |   |  |

|    |    |       | nižší byte konstanty frekvence

|    |    | 0 frekvence (1 hlasitost)

|    | 00 generátor 0

|    | 01 generátor 1
|    | 10 generátor 2
|    | 11 (generátor šumu)

| CWR

 

0

.

X

X

X

X

X

X

 |     |  |  |   |  |  |

 |             | vyšší byte konstanty frekvence

 | konstanta frekvence

 

Generátor šumu

 

1

1

1

0

.

X

X

X

|   |  |     |    |

|    |    |     |    | 00 frekvence 6 928 Hz
|    |    |     |    | 01 frekvence 3 464 Hz
|    |    |     |    | 10 frekvence 1 732 Hz
|    |    |     |    | 11 podle generátoru 2

|    |    |     | 0 synchronní šum
|    |    |     | 1 bílý šum

|    |    |  0 frekvence
|    | 11 generátor šumu

| CWR

 

Hlasitost

 

1

X

X

0

X

X

X

X

|   |  |  |  |   |  |

|    |    |       | 0000 útlum 0 db
|    |    |       | 0001 útlum 2 db
|    |    |       | 0010 útlum 4 db
|    |    |       | 0011 útlum 6 db
|    |    |       | .... ..... .. ..
|    |    |       | 1110 útlum 28 db
|    |    |       | 1111 generátor vypnut

|    |    | 1 hlsitost

|    | 00 generátor 0

|    | 01 generátor 1
|    | 10 generátor 2
|    | 11 (generátor šumu)

| CWR

 

(c) by fy. SCAV for SHARP MZ-821

Pavel Brázda 22.05.1972
Brno

 

 

Tento soubor informací o SHARP MZ-800 není určen jako učební text, ale jako příručka programátora, proto se v něm nezmiňuji o podrobnějších detailech Hardware. Informace o mikroprocesorové technice byly čerpány z katalogů, technické dokumentace firem INTEL, ATES, SOKODI, SGS-THOMSON, časopisů AMATÉRSKÉ RADIO, ELEKTRONIKA, a zpracováním informačních souborů o SHARP MZ-800. Jako příloha je dodán plánek počítače zpracovaný ing. Martinem Váňou, plánek o maskovatelném přerušení otisknutý v časopise Elektronika 5/92, plánky řadičů FD, plánky ramdisků a znakové sady.

 

 

Zpracováno 4.10.1996

 


Autor textu: Pavel Brázda (SCAV) upraveno 23.10.2006

 

Úvod | Sharp MZ-800 | 8 bit klub Brno | Download | Kniha návštěv | Vyhledání na těchto stránkách | Mapa stránek

 

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 08. 02. 2014      Copyright © 05/2006 - SCAV - Pavel Brázda webmaster(c)scav.cz

 

 

Google