Sharp MZ-800

 

Úvod Sharp MZ-800 8 bit klub Brno Download Kniha návštěv

FDC - WD2793 WD2797

 

Volný překlad firemní dokumentace WD279X-02 zde.

 

 

POPIS VÝVODŮ

1      <    ENP zápis prekompenzace pro dvojitou hustotu
2      <  - WE zápis
3      <  - CS výběr obvodu
4      <  - RE čtení
5 , 6  <    A0 , A1 výběr registru
7 , 14 <>   D0 , D7 data
15     >    STEP puls pro krok mezi stopami
16     >    DIRC směr kroku 0 ke kraji
17     <    5/8 výběr kmitočtu pro VCO
18     <    RPW trimr pro nastavení fazového komparátoru
19     <  - MR reset
20     .    GND kostra
21     <    +5V napájení
22     <  - TEST trimr pro nastavení VCO RPW WPW
23     <    PUMP vysokoimpedanční signál pro nastavení VCO
24     <    CLK taktovací hodiny 1:1 1 Mhz pro 5 1/4
25     <    ENMF vnitřní dělička kmitočtu pro 1 Mhz=1
26     <    VCO nastaveni
27     <  - RAWRD vstup dat z drivu
28     >    HLD přítlak hlavy
29     >    TG43 informace pro drive o pozici hlavy za stopou 43
30     >    WG platnost dat pro drive
31     >    WD výstup dat do drive
32     <    READY připravenost drive
33     <    WPW trimr pro řízení prekompenzace
34     <  - TR00 oznámení drive o pozici hlavy na stopě 0
35     <  - IP oznámení indexpulzu
36     <  - WP oznámení o uzamčení drive proti zápisu
37     <  - DDEN 0 dvojitá 1 jednoduchá hustota
38     >    DRQ informace o připravenosti pro čtení nebo zápis
39     >    INTRQ informace o dokončení přikazu
40     <    HLT informace o přiložené hlavě
 

 

OUT

IN

Port D8h

Port D9h

Port DAh

Port DBh

Port DCh

Port DDh

příkaz

stopa

sektor

data

motor drive

strana

stav

stopa

sektor

data

 

Všechny následující přikazy jsou psány v opačné logice !


PORT OUT D8h PŘÍKAZOVÝ REGISTR

PŘIKAZ TYPU 1 přesuny hlavy

 

1

X

X

X

1

X

X

X

 |   |  |  |  |   |

 |     |     |  |    | rychlost krokování pro 1 Mhz
 |     |     |  |        11 6 ms
 |     |     |  |        10 12 ms
 |     |     |  |        01 20 ms
 |     |     |  |        00 30 ms

 |     |     |  | ověření čísla stopy
 |     |     |      1 neověřit
 |     |     |      0 ověřit

 |     |     | přítlak hlavy
 |     |         1 nepřiložená hlava
 |     |         0 přiložená hlava

 |     | příkaz 111 restore stopa 0 (zapíše do registru stopy)
 |              110 seek stopa x OUT DBh,xxh číslo stopy
 |                               OUT D8h,Exh příkaz
 |                                   (zapíše do registru stopy)
 |              01x step in stopa + 1
 |              00x step out stopa - 1
 |                | 1 neověří s číslem stopy
 |                | 0 ověří s číslem stopy

 | identifikace

 

PŘÍKAZ TYPU 2 čtení a zápis do sektoru

 

0

1

X

X

1

X

X

X

 |   |  |  |  |  |  |  | značka adresy dat
   |    |  |  |  |  |      1 pro čtení
   |    |  |  |  |  |      1 pro zápis FBh platná data
   |    |  |  |  |  |      0 pro zápis F8h neplatná data

   |    |  |  |  |  | ověření strany 1 bez ověření
   |    |  |  |  |                   0 ověřit čtením

   |    |  |  |  | zařazení prodlevy 1 bez prodlevy
   |    |  |  |                      0 zařadit prodlevu 15 ms

   |    |  |  | ověření strany 1 test na stranu 0
   |    |  |                   0 test na stranu 1

   |    |  | 1 jednoduchý záznam
   |    |    0 vícenásobný záznam (ukončeno chybou záznam nenelezen)

   |    | 1 čtení
   |      0 zápis

   | identifikace

 

PŘÍKAZ TYPU 3 čtení a zápis stopy

 

0

0

X

X

1

X

1

1

 |   | |   |     | zařazení prodlevy 1 bez prodlevy
   |     |                           0 zařazení prodlevy 15 ms

   |     | 11 read addr čtení hlavičky (stopa strana sektor delka CRC)
   |       01 read trk čtení stopy
   |       00 write trk zápis stopy (formátování)

   | identifikace

 

PŘÍKAZ TYPU 4 násilné přerušení

 

0

0

X

X

1

X

1

1

 |  |   |  |  |  |  |  | 0 přechod do připravenosti

      |       |  |  | 0 přechod do nepřipravenosti

      |       |  | 0 index puls

      |       | 0 přímé přerušení (reset)
      |         1111 zastavení bez přerušení

      | identifikace

 

PORT IN D8h STAVOVÝ REGISTR

Tabulka stavového registru
 

BIT

COMAND
TYP 1

READ
ADRESS

READ

SEKTOR

READ
TRACK

WRITE
SEKTOR

WRITE

TRACK

7
6
5
4
3
2
1
0

not ry
wr prt
he loa
se err
crc er
trc 00
index
busy

not ry


rnf
crc er

los da
drq

busy

not ry

type
rnf
crc er
los da
drq
busy

not ry
los da
drq
busy

not ry
wr prt

rnf
crc er
los da
drq
busy

not ry
wr prtlos da
drq
busy

 

NOT REDY      drive není připraven
WRITE PRT     disketa chráněna proti zápisu
RNF           záznam nebyl nalezen
CRC ERR CRC   v ID poli neni ok
LOST DATA     nedodržena spolupráce ztracena data
BUSY          vykovává příkaz
DRQ           volný pro zápis připraven pro čtení
REC TYPE      platná (neplatná) data

PORT OUT IN D9h REGISTR STOPY
 

X

X

X

X

X

X

X

X

 |  |  |  |   |  |  |  |

            | stopa OUT D9h,FFh-D8h (B0h)
            | stopa  IN D9h,FFh-D8h (B0h)
 

PORT OUT IN DAh REGISTR SEKTORU
 

X

X

X

X

X

X

X

X

 |  |  |  |   |  |  |  |

            | sektor OUT DAh,FEh-xxh
            | sektor  IN DAh,FEh-xxh
 

PORT OUT IN DBh REGISTR DAT
 

X

X

X

X

X

X

X

X

 |  |  |  |   |  |  |  |

            | data OUT DBh,xxh
            | data  IN DBh,xxh
 

PORT OUT DCh DRIVE MOTOR
 

X

.

.

.

.

X

X

X

 |              |  |   |

 |              |    | 00 drive 1
 |              |      01 drive 2
 |              |      10 drive 3
 |              |      11 drive 4
 |              | drive

 | 0 motor off
   1 motor on

 

PORT OUT DDh STRANA
 

.

.

.

.

.

.

.

X

                       | 0 strana 0
                         1 strana 1
 

PORT OUT DEh DD-HD
 

.

.

.

.

.

.

.

X

                       | 0 DD
                         1 HD
 

PORT OUT DFh DI-EI
 

.

.

.

.

.

.

.

X

                       | 0 zákaz INT
                         1 povolení INT
 

FDC FORMÁT MFM
 

POČET

KÓD
DISK

KÓD
DISK

KÓD

KÓD

VÝZNAM

80
12
3
1
50

B1
FF
9
3
B1

4E
0
F6
FC
4E

3D

C2**

časování
synchronizační pole
ix značka
ix značka indexová
časování

12
3
1
1
1
1
1
1
22

FF
0A
1
xx
xx
xx
xx
8
B1

0
F5
FE
xx
xx
xx
xx
F7
4E

5E

 

 

 

 

 

CRC

A1*

 

 

 

 

 

CRC

synchronizační pole
nuluje crc
id značka identifikační
číslo stopy FF-
číslo strany FE-FF
číslo sektoru FE-
kód délky FF-FC
kód zabespečení
mezera po id poli

12
3
1

xxxx
1
54

FF
0A
xx
XX
8
B1

0
F5
xx
XX
F7
4E

5E

 

 

CRC

A1*

 

 

CRC

synchronizační pole
nuluje crc
značka dat 04 (07)
data
kód zabespečení
mezera po datovém poli

600

B1

4E

 

 

výplň až po index puls


*  chybí hodiny mezi bity 4 a 5
** chybí hodiny mezi bity 3 a 4

KÓD DÉLKY

FF 128 byte
FE 256 byte
FD 512 byte
FC 1024 byte

 

(c) by fy. SCAV for SHARP MZ-821

Pavel Brázda 22.05.1972
Brno

 

 

Tento soubor informací o SHARP MZ-800 není určen jako učební text, ale jako příručka programátora, proto se v něm nezmiňuji o podrobnějších detailech Hardware. Informace o mikroprocesorové technice byly čerpány z katalogů, technické dokumentace firem INTEL, ATES, SOKODI, SGS-THOMSON, časopisů AMATÉRSKÉ RADIO, ELEKTRONIKA, a zpracováním informačních souborů o SHARP MZ-800. Jako příloha je dodán plánek počítače zpracovaný ing. Martinem Váňou, plánek o maskovatelném přerušení otisknutý v časopise Elektronika 5/92, plánky řadičů FD, plánky ramdisků a znakové sady.

 

 

Zpracováno 4.10.1996

 


Autor textu: Pavel Brázda (SCAV) upraveno 23.10.2006

 

Úvod | Sharp MZ-800 | 8 bit klub Brno | Download | Kniha návštěv | Vyhledání na těchto stránkách | Mapa stránek

 

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 08. 02. 2014      Copyright © 05/2006 - SCAV - Pavel Brázda webmaster(c)scav.cz

 

 

Google