Sharp MZ-800

 

Úvod Sharp MZ-800 8 bit klub Brno Download Kniha návštěv

Software

Výpisy CP/M naleznete v sekci Download.

 

OPERAČNÍ SYSTÉM CP/M - Control program for microcomputer
 

0000H - 00FFH  SPA system parametr area
0100H - D3FFH  TPA transcient program area
D400H - DBFFH  CCP consol command processor
DC06H - E9FFH  BDOS basic disc operating system
EA00H - FFFFH  BIOS basic input-output system


ROZLOŽENÍ CP/M V RAMĚTI RAM
 

MODUL SPA
0000H - 0002H  WBOOT skok na EA03H
0003H          IOBYTE přiřazení logickému zařízení fyzické zařízení
0004H          CDISK aktualni uživatel a disk
0005H - 0007H  BDOS skok na DC06
0008H          RST1 zpracování přerušení - není využito
0010H          RST2 zpracování přerušení - není využito
0018H          RST3 zpracování přerušení - není využito
0020H          RST4 zpracování přerušení - není využito
0028H          RST5 zpracování přerušení - není využito
0030H          RST6 rezervováno
0038H          RST7 zpracování přerušení - DDT SID ZSID
003BH - 005BH  rezervováno
005CH - 006BH  FCBA zbytek řádku příkazu z CCP soubor 1
006CH - 007BH  FCBB zbytek řádku příkazu z CCP soubor 2
007CH - 007FH  FCBA cr, r0, r1, r2
0080H          DMA zbytek řádku příkazu z CCP počet
0081H - 00FFH  zbytku řádku příkazu z CCP data

MODUL TPA
0100H - D37FH  hranice programu pro načtení, 53 888 byte, 421 záznamů

MODUL CCP
DBB2H          stack pointer (stav před startem programu)

MODUL BIOS
EA00H - EA32H  BIOS vstupní vektor služeb BIOSu
EA33H          0-255, doba v jednotkách 20 ms do vypnutí pohonných

                  motorů disketových mechanik
EA34H          0-2, vstupní parametr služby WRITE
EA35H          0-255, délka pípnutí klávesnice v milisekundách
EA36H          0-3, číslo poslední disketové jednotky v systému
EA37H          0-7, fyzické parametry disketové mechaniky A: takto:
                  bit 2 - jeho nastavení signalizuje dvojitý krok
                  ¨ disketové hlavy (jestliže simulujeme
                    čtyřicetistopou mechaniku na osmdesátistopé)
                  bit 1 - nula indikuje jednostrannou mechaniku,
                    jednička dvoustrannou
                  bit 0 - při nule má mechanika 40 stop, nastavený
                    bit informuje o osmdesátistopé mechanice
EA38H          0-7, fyzické parametry jednotky B:. Význam stejný jako
                  v předešlém případě
EA39H          0-7, parametry jednotky C:
EA3AH          0-7, parametry jednotky D:
EA3BH - EA3CH  0-9999, doba rozběhu disketových mechanik v
                  milisekundách
EA3DH          0-99, doba ustálení diskové hlavy na stopě (Settling
                  time)
EA3EH          0-99, doba kroku diskové hlavy v milisekundách
EA3FH          0-32, velikost RAM disku v jednotkách 16 KBEA40H - EA42H reálný systémový čas v sekundách
EA43H          0-1, příznak přerušení (zakázáno/povoleno) při
                  diskových operacích
EA44H -        řetězec, kterým se při WBOOT inicializuje oblast
                  systémových parametrů

F28BH - F299H  DPB A tabulka diskových parametrů disku A:
F29AH - F2A8H  DPB B tabulka diskových parametrů disku A:
F2A9H - F2B7H  DPB C tabulka diskových parametrů disku A:
F2B8H - F2C6H  DPB D tabulka diskových parametrů disku A:
F2C7H - F2D5H  DPB E tabulka diskových parametrů disku A:

F3C4H          PIO-A interrupt adress z PIO-A

FBD6H          počet pro čtení z klávesového buferu
FBD7H          odkaď číst z klávesového buferu


PARAMETRY VE VRAM
BE80H - BE8BH  F1  klíč F1
BE8CH - BE97H  F2  klíč F2
BE98H - BEA3H  F3  klíč F3
BEA4H - BEAFH  F4  klíč F4
BEB0H - BEBBH  F5  klíč F5
BEBCH - BEC7H  F6  klíč F6
BEC8H - BED3H  F7  klíč F7
BED4H - BEDFH  F8  klíč F8
BEE0H - BEEBH  F9  klíč F9
BEECH - BEF7H  F10 klíč F10

BEF8H - BEFFH  volno

BF00H - BFFFH  klávesový bufer

ROZDĚLENÍ CP/M NA DISKU
 

Stopa stana sektor

001        IBM PC boot sektor
002 - 005  IBM PC FAT (vynechané místo)
006 - 009  Začátek Sharp BIOSu
011        Sharp boot sektor (formát ROMky)
012 - 015  CP/M booter
016 - 0116 Zbytek Sharp boot stopy
101 - 107  Konec Sharp BIOSu
108 - 109  Sharp CCP a BDOS
111 - 119  Sharp CCP a BDOS
201 - 208  CP/M adresář
209        Začátek prostoru pro soubory

SLUŽBY CP/M

MOSUL SPA
0000H  WBOOT skok na EA03H (služba BIOSu)
0003H  IOBYTE přiřazení logickému zařízení fyzické zařízení
         CON: logická konzola operátora
         LST: logické zařízení pro tisk
         PUN: logické zařízení pro výstup na děrnou pásku
         RDR: logické zařízeni pro vstup z děrné psky
0004H  CDISK aktualni uživatel a disk
0005H  BDOS skok na DC06 (služby BDOS)
005CH  FCBA zbytek řádku příkazu z CCP soubor 1
006CH  FCBB zbytek řádku příkazu z CCP soubor 2
         DI J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 T1 T2 T3 EX S1 S2 RC
         A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
         CR R0 R1 R2
            DI disk, 0 aktivní, 1-A, 2-B ...
            Jx jméno
            Tx přípona
            EX pořadové číslo položky adresáře
            Sx rezerva
            RC počet záznamů v položce adresáře
            Ax čísla alokačních bloků
            CR číslo záznamu pro operace
            Rx absolutní číslo záznamu pro operace
0080H DMA zbytek řádku příkazu z CCP počet
0081H zbytku řádku příkazu z CCP data

MODUL CCP
A:                nastavení aktuálního disku
DIR A:*.*         výpis adresáře
ERA A:*.*         zrušení souborů
TYPE A:X.X        výpis souboru
SAVE 255 A:X.X    uložení obsahu paměti na disk
REN A:X.X=A:Y.X   přejmenování souboru (nový=starý)
USER 15           nastaveni aktuálního uživatele
COPY A:X.X=B:Y.X  kopírování souboru (kam=odkaď)

CTRL/C 03H  znovuzavedení operačního systému
CTRL/E 05H  fyzické ukončení řádku
CTRL/P 10H  logické zapnutí/vypnutí tiskárny
CTRL/S 13H  přerušení výstupu na konzoli a vykonávání programu
              až do vstupu jakéhokoli dalšího znaku
CTRL/R 12H  výpis obsahu vstupujícího řádku
CTRL/U 15H  zrušení vstupujícího řádku
CTRL/X 18H  vymazání vstupujícího řádku z obrazovky i z
              operační paměti
CTRL/Z 1AH  označení konce souboru (u textových souborů)

MODUL BIOS
 

Klávesnice
GRAPH           prefix pro znaky >=128 (mód klávesnice "GRAP")
                  GRAPH/cokoli generuje znak odpovídající stisklé
                  klávese, avšak má nastaven 7. bit. Lze použít při
                  psaní češtiny, kdy GRAPH/písmeno dává odpovídající
                  český znak (norma KOI-8-Cs).ALPHA CAPS LOCK on/off (indikace jako mód "NORM"/"CAPS")
BREAK           CTRL/C
BLANK           návrat k předcházejícím příkazům (z kláv. bufferu)
SHIFT/BLANK     mazání znaků nahromaděných v klávesnicovém bufferu
                  LIBRA přepíná rychlý/pomalý scroll
SHIFT/LIBRA     přepíná zobrazenou sadu funkčních kláves (F1 - F5,
                  nebo F6 - F10)
INST BS         (pozor, CCP např. používá INST namísto DEL!)
SHIFT/INST      CTRL/T
DEL             DEL
SHIFT/DEL       CTRL/G
KURZOR VLEVO    CTRL/S
SHIFT/K. VLEVO  CTRL/A
KURZOR VPRAVO   CTRL/D
SHIFT/K.VPRAVO  CTRL/F
KURZOR NAHORU   CTRL/E
SHIFT/K.NAHORU  CTRL/R
KURZOR DOLŮ     CTRL/X
SHIFT/K. DOLŮ   CTRL/C
ŠIPKA VLEVO     CTRL/W
ŠIPKA VPRAVO    CTRL/Z
PI              _(underline)
SHIFT/CR        LF

Obrazovka
ESC (      1BH 28H          LOWLIGHT (přepnutí na znaky z ROM)
ESC )      1BH 29H          HIGHLIGHT (přepnutí na znaky BIOSu)
ESC 0      1BH 30H          INVERS VIDEO
ESC 1      1BH 31H          NORMAL VIDEO
ESC *      1BH 2AH          CLS+HOME
CTRL/Z     1AH              CLS+HOME
ESC T      1BH 54H          ERASE TO EOLN
ESC R      1BH 52H          DELETE LINE
ESC E      1BH 45H          INSERT LINE
ESC = y x  1BH 3DH xxH xxH  CURSOR LEAD (souřadnice y a x mají ofset 20H)
CTRL/W     17H              prefix nastavující 7. bit u následujícího znaku
                              (využívá se v případě, že chceme psát česky z
                              programu, který neumí využívat 7. bit kódu)
ESC 1FH    1BH 1FH          zákaz zobrazení kursoru (v4.1)
ESC 1EH    1BH 1EH          povolení zobrazení kursoru (v4.1)

 

 

***** Poznámky k operačnímu systemu CP/M *****
F3C4H PIO-A interrupt adress z PIO-A

F59B key tabulka key znaku

FBD6H počet pro čtení z klávesového buferu
FBD7H odkaď číst z klávesového buferu

 

(c) by fy. SCAV for SHARP MZ-821

Pavel Brázda 22.05.1972
Brno

 

 

Tento soubor informací o SHARP MZ-800 není určen jako učební text, ale jako příručka programátora, proto se v něm nezmiňuji o podrobnějších detailech Hardware. Informace o mikroprocesorové technice byly čerpány z katalogů, technické dokumentace firem INTEL, ATES, SOKODI, SGS-THOMSON, časopisů AMATÉRSKÉ RADIO, ELEKTRONIKA, a zpracováním informačních souborů o SHARP MZ-800. Jako příloha je dodán plánek počítače zpracovaný ing. Martinem Váňou, plánek o maskovatelném přerušení otisknutý v časopise Elektronika 5/92, plánky řadičů FD, plánky ramdisků a znakové sady.

 

 

Zpracováno 4.10.1996

 

 

Úvod | Sharp MZ-800 | 8 bit klub Brno | Download | Kniha návštěv | Vyhledání na těchto stránkách | Mapa stránek

 

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 08. 02. 2014      Copyright © 05/2006 - SCAV - Pavel Brázda webmaster(c)scav.cz

 

 

Google