Sharp MZ-800

 

Úvod Sharp MZ-800 8 bit klub Brno Download Kniha návštěv

Pomůcky

Soustavy
 

10

16

8

2

BCD

10

16

8

2

BCD

10

16

8

2

BCD

0

0

0

0

0

16

10

20

10 000

10 110

32

20

40

100 000

110 010

1

1

1

1

1

17

11

21

10 001

10 111

33

21

41

100 001

110 011

2

2

2

10

10

18

12

22

10 010

11 000

34

22

42

100 010

110 100

3

3

3

11

11

19

13

23

10 011

11 001

35

23

43

100 011

110 101

4

4

4

100

100

20

14

24

10 100

100 000

36

24

44

100 100

110 110

5

5

5

101

101

21

15

25

10 101

100 001

37

25

45

100 101

110 111

6

6

6

110

110

22

16

26

10 110

100 010

38

26

46

100 110

111 000

7

7

7

111

111

23

17

27

10 111

100 011

39

27

47

100 111

111 001

8

8

10

1000

1000

24

18

30

11 000

100 100

40

28

50

101 000

1 000 000

9

9

11

1001

1001

25

19

31

11 001

100 101

41

29

51

101 001

1 000 001

10

A

12

1010

10 000

26

1A

32

11 010

100 110

42

2A

52

101 010

1 000 010

11

B

13

1011

10 001

27

1B

33

11 011

100 111

43

2B

53

101 011

1 000 011

12

C

14

1100

10 010

28

1C

34

11 100

101 000

44

2C

54

101 100

1 000 100

13

D

15

1101

10 011

29

1D

35

11 101

101 001

45

2D

55

101 101

1 000 101

14

E

16

1110

10 100

30

1E

36

11 110

110 000

46

2E

56

101 110

1 000 110

15

F

17

1111

10 101

31

1F

37

11 111

110 001

47

2F

57

101 111

1 000 111

 

128

64

32

16

8

4

2

1

32 863

16 384

8 192

4 096

2 048

1 024

512

256

8 388 608

4 194 304

2 097 152

1 048 576

524 288

262 144

131 072

65 536

2 147 483 648

1 073 741 824

536 870 912

268 435 456

134 217 728

67 108 864

33 554 432

16 777 216

 

Logické funkce

 

AND

OR

XOR

RES

NAND

NOR

EXOR

00-0

00-0

00-0

00-0

00-1

00-1

00-1

01-0

01-1

01-1

01-1

01-1

01-0

01-0

10-0

10-1

10-1

10-0

10-1

10-0

10-0

11-1

11-1

11-0

11-0

11-0

11-0

11-1

 

takt = 0.000 000 281 936 736 216 sekund

 

(c) by fy. SCAV for SHARP MZ-821

Pavel Brázda 22.05.1972
Brno

 

 

Tento soubor informací o SHARP MZ-800 není určen jako učební text, ale jako příručka programátora, proto se v něm nezmiňuji o podrobnějších detailech Hardware. Informace o mikroprocesorové technice byly čerpány z katalogů, technické dokumentace firem INTEL, ATES, SOKODI, SGS-THOMSON, časopisů AMATÉRSKÉ RADIO, ELEKTRONIKA, a zpracováním informačních souborů o SHARP MZ-800. Jako příloha je dodán plánek počítače zpracovaný ing. Martinem Váňou, plánek o maskovatelném přerušení otisknutý v časopise Elektronika 5/92, plánky řadičů FD, plánky ramdisků a znakové sady.

 

 

Zpracováno 4.10.1996

 


Autor textu: Pavel Brázda (SCAV) upraveno 23.10.2006

 

Úvod | Sharp MZ-800 | 8 bit klub Brno | Download | Kniha návštěv | Vyhledání na těchto stránkách | Mapa stránek

 

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 08. 02. 2014      Copyright © 05/2006 - SCAV - Pavel Brázda webmaster(c)scav.cz

 

 

Google