Sharp MZ-800

 

Úvod Sharp MZ-800 8 bit klub Brno Download Kniha návštěv

Výroba řadiče Hořava

Výpis EPROM MH02716C řadiče Hořava RadicRom.hex 4,83 kB.

Vrtací data plošného spoje řadiče Hořava Radicm.mer 12,70 kB.

Popis konektoru na FDD.

Motiv z fólie spodek

Motiv z fólie vrsek

Návod na výrobu

Návod na výrobu

Návod na výrobu

Osazovací plán

Osazovací plán

DPS spodek

DPS vršek

Soupiska součástek:

Item

Quantity

Reference

Part

1

1

U3

2716

2

1

U4

8287

3

2

U5, U6

74LS138

4

2

U1, U19

74LS04

5

1

U7

74LS74

6

1

U8

74LS175

7

1

U2

74LS32

8

1

U13

74LS123

9

7

U14, U11, U20, U17, U21, U22, U23

74LS08

10

1

U12

74LS145

11

1

U10

74LS93

12

2

U18, U15

7406

13

1

U9

WD2797

14

1

U16

74LS00

15

1

U24

8286

16

1

C3

Kond. 33-68 pF, přesná hodnota se nastaví při oživení

17

1

C5

Kond. TC215, M15

18

1

D1

KA206

19

10

R7, R1, R3, R8, R11, R12, R15, R16, R17

1K2

20

2

C1, C2

100

21

1

R2

 

22

2

R13, R14

10K

23

1

R6

1K

24

1

R4

odp. trimr TP008 47K

25

1

R5

odp. trimr TP008 10K

26

1

Xtal

4 / 8 / 16 MHz

27

6

C6 - C11

68K

28

1

 

spínač DIL TS501 2121

29

1

 

objímka IO 24pol

30

1

 

objímka IO 40pol

 

Použité odpory TR191, neoznačené kondensátory keramické na 12V.

 

Na kartě jsou tři konektory:

A

připojení sběrnice počítače SHARP MZ-800

B

přímý konektor 2 x 17 kontaktů pro připojení FDD

BB

nepřímý konektor 2 x 13 kontaktů pro připojení FDD / spojený s konektorem B - POZOR , nikoliv l : l !!!

C

přímý konektor pro expanzi sběrnice, rozmístění signálů je shodné s konektorem A ; některé signály chybí /viz schéma /. V případě použití nepřímého konektoru je možno použít pro připojení pájecích bodů na plošném spoji.

 

Jednotka umožňuje expanzi omezenou , je možno využívat adresaci I/O v rozsahu 0 - 7FH. Není možno expandovat paměť RAM.

Řadič FDD , který je součástí jednotky,umožňuje připojení až 4 mechanik 5,25" DOUBLE BENSITY , nebo 8" SINGLE DENSITY. Nastavení 5,25" nebo 8" je možno programově měnit.Propojkou na kartě je možno zvolit výchozí nastavení řadiče po RESETu - nutné pro BOOT.

 

Význam a nastavení propojek na kartě

J1

J2

Volba typu FDD po resetu

spojen

rozpojen

po resetu nastaven řadič na 8"

rozpojen

spojen

po resetu nastaven řadič na 5,25" (3,5")

 

J3

J4

J6

volba způsobu řízení WD

rozpojen

spojen

rozpojen

data pro WD jsou kódována přes EPROM U3

spojen

rozpojen

spojen

data pro WD jdou přímo přes U4

 

Nastavení pracovního kmitočtu:

V závislosti na použitém krystalu /4, 8 nebo 16 MHz/ je nutno propojit pole J7 -J9 tak, aby na výstupní stranu propojek byl přiveden kmitočet 2 MHz a na U10/U12 lMHz.

 

Nastavení int.obvodu U9 (WD2797):

Propojka J12 je za normálního stavu rozpojena,je spojena při nastavování tohoto obvodu /po resetu/.

 

Nastaveni expanderu sběrnice:

Volí využití I/O adres 0 - 7FH / spojen J1A / nebo 80 - FFH.Na spoji je J1A spojena,pro opačnou volbu je nutno zkrat zrušit, ale pak riskujete,že se vám bude hádat expander s interními obvody počítače.

 

Standardní konfigurace jednotky pro disk 5 l/4" (3,5"), double_density

-je osazena EPROM U3

 

Propojka

Stav

J1

rozpojena

J2

spojena

J3

rozpojena

J4

spojena

J6

rozpojena

J7 - J9

v závislosti na použitém krystalu

J12

spojena při nastavování U9

J1A

spojena

J2A

rozpojena

 

Oživení jednotky

Uvedený popis je jen informativní a předpokládá standardní konfiguraci jednotky.

 

bullet

Zhotovit drátové propojky,jsou dvě: propojení napájecího napětí Vcc - viz výkres rozložení součástek./ spojení U2/3 s U1/13

bullet

Zapojit konfigurační propojky podle druhu použité mechaniky / pro mechaniku 5 1/4" jsou uvedeny v tab.l

bullet

Zkontrolovat napájení všech obvodů.

bullet

Zkontrolovat kmitočet generátoru.Po RESETu musí být na U9/24 kmitočet 1MHZ.

bullet

Do objímky vložit naprogramovanou EPROM U3.

bullet

Připojit jednotku k počítači.PO RESETu by se měl řadič ohlásit / Make ready FD /.Pokud tomu tak není, je pravděpodobně chyba někde ve spoji.

bullet

Spojit propojku J12 / po RESETu /!!!

bullet

Změnou kondensátoru C3 nastavit na vývodu U9/16 kmitočet 250 kHz + - 5kHz.

bullet

Změnou trimru R4 nastavit na U9/29 pulsy 500 ns.

bullet

Změnou trimru R4 nastavit na U9/31 pulsy 200 ns.

bullet

Rozpojit propojku J12.

bullet

Připojit FDD, vložit disketu obsahující systém.

bullet

Resetovat počítač,pokud je vše v pořádku,program se automaticky natáhne z diskety.

 

Tabulka spojení konektoru B a BB

B

BB

Poznámka

2

A1

Na spoji nezapojen, možno spojit propojkou

4

A2

Na spoji nezapojen, ale uzemněn. V případě potřeby je možné spoj na zem zrušit (přerušením spoje) a propojkou spojit

6

-

 

8

B1

 

10

B2

 

12

B3

 

14

-

 

16

B4

 

18

B8

 

20

B5

 

22

B6

 

24

B7

 

26

B9

 

28

B10

 

30

B11

 

32

B12

 

34

B13

 

1-33 (liché)

A3 - A13

 

 

Tento článek vychází z materiálů, jejichž autorem je Petr Hořava, Copyright 15.6.1988

 

Úvod | Sharp MZ-800 | 8 bit klub Brno | Download | Kniha návštěv | Vyhledání na těchto stránkách | Mapa stránek

 

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 08. 02. 2014      Copyright © 05/2006 - SCAV - Pavel Brázda webmaster(c)scav.cz

 

 

Google